ژیان قمشی تقریبا از تمامی اتهامات جنسی اش تبرئه شد

Untitled

ژیان قمشی مجری پیشین برنامه کیو در سی بی سی از 4 اتهام حمله جنسی و یک اتهام خفه کردن پارتنرهای خود در سالهای مختلف تبرئه شد .

ویلیام هارکینز قاضی دادگاه در بیانه ای اعلام کرد روایتهای چندگانه در شواهد منجر به تردیدی منطقی در مجرم بودن قمشی شده است . به گفته هارکینز زمانی که یکی ازقربانیان روایتهای چندگانه ای از ماجرا ارائه می دهد ، دیگر برای دادگاه امکان پذیر نیست که او را به عنوان منبع راستی و حقیقت تشخیص دهد .

هارکینز در ادامه گفت :«من ناچارم به این نتیجه برسم برای دادگاه غیرممکن است با عدم اطمینانبه صادقانه ومعتبر بودن شکایات دست به صدور رای بزند و حجم تضادهای جدی دادگاه را به تردیدی منطقی وادار میکند. »

پس از قرائت رای ، قمشی مادر وخواهر و سایر طرفدارانش که در پشت سرش دردادگاه نشسته بودند را بغل کرد.

در بیرون دادگاه یکی از معترضان به رای دادگاه که نیمه برهنه بود توسط پلیس دستگیر شد.

رسیدگی به اتهامات قمشی در اول فوریه 2016 آغاز شد .

تنها مورد باقی مانده مربوط به اتهام رفتار جنسی غیرمتعارف قمشی با یکی از کارمندان سی بی سی است که دادگاه آن در ماه ژوئن برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات اتهامات وهمچنین نحوه برخورد سی بی سی با اتهاماتی که از ابتدا تردید آمیز بودند ومی توانید مطالبی را در وب سایت ایرونیا جستجو کنید.

در این مطلب پیش بینی شده بود با توجه به جزییات مطرح شده دراتهامات وعدم وجود شواهد محکمه پسند و قاطعانه ، هیچکدام از اتهامات از سوی دادگاه قابل تایید نخواهد بود.