یک سوم از افراد بیکار در کانادا مشمول طرح کمک نقدی دولت فدرال نمی شوند

یکی از نهادهای سیاست گذاری در کانادا با انتشار گزارشی نسبت به عدم توجه به بخشی از افراد بیکار شده پس از همه گیری ویروس کرونا هشدار داد. این گزارش که از سوی Canadian Centre for Policy Alternatives تصریح می کند کمک نقدی دولت فدرال شامل 862 هزار نفر از کانادایی ها که در پایان ماه مارس بیکار بودند ، نخواهد شد. این گروه نه می توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند و نه اینکه شامل کمک نقدی اضطراری دولت (CERB) می شوند. برای اینکه بتوانید از کمک نقدی اضطراری استفاده کنید ، باید شغل خود را پس از همه گیری کرونا از دست داده باشید ولی 1.2 میلیون کانادایی زمانی که این بحران پیش آمده ، بیکار بودند و تنها 600 هزار نفر از آنها از بیمه بیکاری استفاده می کنند. این عده در شرایط اقتصادی موجود عملا امکان یافتن شغل ندارند و شانس کسب درآمدشان تقریبا صفر است .

از سوی دیگر در بین کسانی که شغل خود را بخاطر ویروس کرونا از دست داده اند ، 200 هزار نفر شرایط دریافت کمک نقدی دولت را ندارند چون سال قبل حداقل 5000 دلار درآمد نداشته اند. بیشترین آسیب در این میان نصیب کارگران پاره وقت شده که در سال قبل 5000 دلار درآمد نداشته اند.

گروه بزرگ دیگر را دانشجویان تشکیل می دهند که در حال حاضر هیچ چشم اندازی برای اشتغال آنها وجود ندارد و از طرفی نمی توانند از بیمه بیکاری و یا کمک نقدی دولت استفاده کنندچون شغل شان را از دست نداده اند.

این گزارش ضمن ابراز رضایت کلی از راه اندازی سیستم کمک نقدی اضطراری که تنها ظرف دو هفته از تصمیم تا اجرا زمان برده ، خواستار این شده تا شروط ساده تری برای دریافت آن در نظر گرفته شود و این امکان برای افراد بیشتری ایجاد شود تا در این روزهای بحرانی بتوانند منبع درآمد محدودی داشته باشند.