تصاویری از آخر هفته مه آلود ونکوور

مه شدید درتعطیلات آخر هفته ونکوور چندین پرواز را درریچموند و ونکوور به تاخیر انداخت .

انتظار می رود با ورود یک توده هوای سرد از روز سه شنبه بارش باران برای چند روز متوالی هوای شهر را دگرگون کند.

98

97

96

95

93

92

91

90