حمایت اکثریت کبکی ها از ممنوعیت استفاده از حجاب در بخش خدمات عمومی

تازه ترین نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه CROP نشان می دهد اکثریت مردم استان کبک با ممنوعیت حجاب و یا البسه ای که شاخص سمبلهای مذهبی باشد برای کارکنان بخش خدمات عمومی مخالف هستند.

فرانسوا لگو نخست وزیر جدید کبک پس ازانتخابات ماه گذشته بیان کرد قانونی بزودی به تصویب خواهد رسید که به موجب آن کارکنان دولت در بخشهای عمومی از پوشیدن البسه ای که شاخص سمبلهای مذهبی باشد منع خواهند شد و این شامل حجاب اسلامی برای زنان نیز خواهد بود. او در آن زمان تاکید کرد این موضع اکثریت کبکی ها است و حالا نظرسنجی صورت گرفته هم این گفته او را تایید می کند.

در این نظرسنجی که در نیمه دوم نوامبر صورت گرفته ، 72 درصد کبکی ها از ممنوعیت حجاب برای قاضی ها ، 71 درصد از ممنوعیت آن برای ماموران پلیس و 65 درصد از ممنوعیت آن برای معلمین مدارس حمایت کرده اند.

آلن گیگور مدیر CROP هم خاطرنشان کرد نتایج حاکی از میزان بالای حمایت از ممنوعیت حجاب است و طبقه متوسط کبک واقعا تصمیم گرفته تا مظاهر مذهبی را از عرصه عمومی و به ویژه افرادی که دارای قدرت تصمیم گیری درباره سایرین هستند ، پاک کند.

میزان حمایت برای ممنوعیت از استفاده از برقع برای قاضیان ، مامورین پلیس و معلمین بیشتر از سایر پوشش های مذهبی بود و 87 درصد از افراد نظرسنجی شده خواهان عدم استفاده از آن برای کارکنان دولت در بخشهای عمومی بودند .

اما کبکی ها در کنار مسئله حجاب و پوشش مذهبی ،  رویکردی نه چندان مثبت به مهاجرین و قبول ارزشهای جامعه میزبان دارند.

کمتر از نیمی از افراد نظرسنجی شده معتقدند در صورتی که کارکنان دولتی بخشهای عمومی از اجرای قانون پوشش مذهبی سرباز بزنند ، باید از کار اخراج شوند و بیش از 60 درصد آنها معتقدند استان کبک باید از شمار مهاجرینی که هر سال قبول می کند ، بکاهد و تقریبا همین میزان از اهالی کبک باور دارند مسئولان دولت استانی در تطابق فرهنگی مهاجرین فعلی با جامعه کبک دچار مشکل هستند.

حجاب 2