نخست وزیر ترودو: مطمئن نیستم اگر فرزندم در کبک بود ، اجازه می دادم به مدرسه برود!

در واکنش به بازگشایی مدارس استان کبک و درحالیکه این استان بالاترین آمار مبتلایان به کووید 19 را داراست ، نخست وزیر ترودو با پاسخ به سوال مجری درباره این بازگشایی ، صحت تصمیم مقامات استان کبک را زیر سوال برد.

ترودو که ساعاتی پیش در برنامه Tou Le Monde en Parle شرکت کرده بود ،با سوال چالش برانگیز دنی تورکت مواجه شد. مجری از او پرسید اگر در کبک زندگی می کرد ، فرزندانش را ازاین هفته به مدرسه می فرستاد و ترودو گفت :مطمئن نیستم چون این یک تصمیم کاملا شخصی برای بسیاری از والدین است . فرزندانم در مدرسه فرانسه زبان در انتاریو درس می خوانند ولی اگر قرار بود تصمیم بگیرم، برآورد می کردم که چه تدابیری برای مدرسه اندیشیده شده و معلمین چه احساسی دارند. من احتمالا تصمیمم را در لحظه آخر می گرفتم. »

نخست وزیر همچنین تایید کرد که از نتایج نظرسنجی در مورد نگرانی شدید والدین بابت این مسئله آگاه است و این مسئله سختی برای والدین خواهد بود.