گزارش آخرین وضعیت اجاره بها در شهرهای بزرگ کانادا

rental agreement form

شاید میزان اجاره بها در ماه می نسبت به ماه گذشته کمی کاهش یافته باشداما این شهر همچنان گران ترین شهر برای مستاجرین کانادایی محسوب می شود.

وب سایت padmapper در تازه ترین گزارش خود از میزان اجاره بها در شهرهای بزرگ کانادا خبر از کاهش 2.3 درصدی هزینه اجاره در ونکوور می دهد هر چنددراین گزارش قید شده عوامل جانبی موثر بر میزان اجاره از جمله مساحت منزل و یا زمان ساخت آن مورد نظر قرار نگرفته است .

بنا به این آمار اجاره بهای آپارتمان یک خوابه در ونکوور به طور متوسط 1700 دلار بوده ولی برای اجاره یک آپارتمان دوخوابه در این شهر باید به طور متوسط 2780 دلار هزینه کرد. در رتبه دوم هم مطابق معمول شهر تورنتو قرار دارد که البته هزینه اجاره یک خوابه در آن تقریبا 400 دلار کمتر از ونکوور ارزیابی شده است .

بجز ونکوور شهرهای ویکتوریا ، کلونا و ابتسفورد هم در بین 25شهر برتر این فهرست دیده میشوند . کمترین میزان اجاره بها هم به شهرهایی در استان کبک تعلق دارد که اجاره بها در آنها برای یک خوابه کمتر از 600 دلار و برای دو خوابه کمتر از 700دلار ارزیابی شده است.

renr2

rent3