چرا ارزش دلار کانادا ،حتی در صورت کاهش نرخ بهره آمریکا افزایش زیادی نخواهد یافت؟

اخیرا این باور در محافل رسانه های اقتصادی ایجاد  شده که اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را تابستان پایین بیاورد ، ارزش دلار کانادا جهش  ناگهانی خواهد داشت، اما یک اقتصاددان چنین ریسکی را   جدی نمی داند.

داگلاس پورتر اقتصاددان ارشد بی‌ام‌او کپیتال مارکتس هفته گذشته پیش‌بینی خود از حرکت بانک مرکزی آمریکا را تغییر داد و گفت حالا انتظار دارد دو کاهش نرخ بهره امسال از ماه آینده آغاز بشود. اما او گفت چنین چیزی به معنای این نخواهد بود که بانک مرکزی کانادا هم انتخابی به جز پیروی از این حرکت نخواهد داشت.

پورتر در یادداشتی برای بلومبرگ نوشت: «برخی معتقدند اگر بانک مرکزی کانادا از حرکات بانک مرکزی آمریکا  در کاهش نرخ بهره پیروی نکند ممکن است  ارزش دلار کانادا افزایش زیادی داشته باشد، اما آنها این حقیقت را نادیده می‌گیرد که با توجه به کاهش قیمت نفت و چالش‌های رقابتی شدید کانادا در صدور مواد خام با دیگر کشورها امکان جهش دلار کانادا  عملا وجود ندارد»

پورتر گفت با وجود اینکه در حال حاضر تمرکز کمتری روی دلار کانادا به عنوان یکارزقابل اتکا برای سیاست‌گذاران بازارهای مالی وجود دارد، اگر ارزش آن به سمت 80 سنت آمریکا حرکت کند ممکن است این تمرکز تغییر کند. ولی در صورتی این اتفاق می افتد که دلار کانادا باید افزایشی بیش از شش درصدی نسبت به ارزش 74 سنت آمریکایی فعلی خود داشته باشد.

پورتر توضیح داد: «دلار کانادا قدرتمندتر به معنی بدتر شدن وضعیت رقابت‌پذیری کانادا و محدود شدن صادرات کشور خواهد شد. البته سرعت و گستره افزایش ارزش فاکتوری مهم خواهد بود، اما سخت می‌توان باور کرد که بانک مرکزی کانادا قدرت معنادار ارز را نادیده بگیرد».

پورتر با این حال باور دارد که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را تا سال 2020 بدون تغییر رها خواهد کرد، مگر اینکه بانک مرکزی آمریکا تهاجمی‌تر عمل کند و امسال سه بار نرخ خود را کاهش دهد.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها