رتبه دوم پرداخت بیشترین هزینه daycare در کانادا از آن والدین ساکن سوری شد

table22222

سوری که بالاترین میزان رشد جمعیت را در بین شهرهای ونکوور بزرگ داراست ، حالا رکورد تازه ای را به نام خود ثبت کرده است .

بنا به گزارش مرکز کانادایی آلترناتیو سیاست گذاری ،والدین در شهر سوری با توجه به میزان درآمدشان پس از برامپتون در استان انتاریو بالاترین میزان شهریه را برای daycare می پردازند.

بر اساس آمار منتشره در برامپتون 36 درصد و در سوری 35 درصد درآمد سالیانه زن خانواده صرف هزینه های daycare می شود.

براساس همین گزارش ، ونکوور در جایگاه دهم درکانادا قرار دارد و 29 درصد درآمد سالیانه زن صرف این قضیه می شود.

این آمار اصلا با کبک قابل مقایسه نیست. در شهرهایی چون لاوال ، مونتریال و کبک سیتی این میزان به 5 تا 6 درصد درآمد سالیانه زن می رسد و والدین در کبک با توجه به قوانین استانی تا سقف 7.30 دلار در روز هزینه برای daycare می پردازند.

نویسندگان این گزارش ایجاد یکی سیستم پرداخت سوبسید در استانهای مختلف برای کمک به خانواده ها را یکی از راه حل های اصلی این قضیه معرفی کرده اند.

table1111111