تازه ترین آمار از جایگاه اشتغال زنان کانادایی در جهان

eco2

هفته نامه معتبر اکونومیست به مناسبت روز زن دست به بررسی شرایط اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه زده و بر اساس  برآورد فاکتورهای مختلفی ، به کشورها از این حیث نمره داده است.

فنلاند همچون سالهای گذشته با 80 امتیاز از 100 امتیاز ممکن در رتبه نخست ایستاده و نروژ  و سوئد با اختلافی اندک (79.4) در رده های بعدی ایستاده اند.

در این فهرست کانادا با 63.7 امتیاز در رده یازدهم و پس از کشورهایی چون مجارستان ، فرانسه و نیوزلند قرار گرفته است .

بر اساس این جدول اختلاف پرداخت دستمزد براساس جنسیت در کانادا 19 درصد است و تنها 18.3 درصد از اعضای هیات مدیره شرکتهای بزرگ کشور زن هستند .

مادران در کانادا باید 29.3 درصد از درآمدشان را برای مراقبت از کودکانشان هزینه کنند و مرخصی زایمان برای مادران در این جدول هشت هفته و با صددرصد آخرین حقوق ذکر شده (که البته در تمامی استانها چنین شرایطی حکمفرما نیست و حقوق دریافتی به مراتب کمتر از صددرصد است.)

همچنین در کانادا 25.2درصد از نمایندگان پارلمان زن هستند و 36درصد از مدیران شرکت ها و کارخانه ها را زنان تشکیل می دهند.

eco1

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها