چرا سی بی سی در مصاحبه با خودش، ژیان قمشی را بیمار روانی معرفی کرد؟

jian

«مطلب حاضر قصد تبرئه ژیان قمشی از اتهامات جنسی و یا تایید رفتار او در زندگی شخصی اش را ندارد بلکه نقدی است بر علمکرد رسانه ای سی بی سی در تهیه مستند اخیرش درباره مجری سابق برنامه کیو.»

امیررضا نوری زاده

کنکاش وقضاوت درباره کارکرد رسانه ها در کانادا و شیوه جمع آوری و ارائه اطلاعات در رسانه های چاپی  و آن لاین نیاز به زمان و تریبونی متفاوت دارد ولی شاید رفتار اخیر سی بی سی در ماجرای ژیان قمشی و به ویژه مستندی که آخر هفته درباره ظهور وسقوط این مجری با استعداد و توانا پخش شد ، بخاطر حساسیت های جامعه ایرانی کانادا نیاز به تحلیل ومروری کوتاه داشته باشد.

زندگی شخصی افراد مشهور یا به قولی سلبریتی ها همیشه برای جامعه جذاب است و این جذابیتها می تواند با گزارش تابوشکنی ها و یا رفتار و باورهای غیرمعمول  دوچندان شود.

بعضا جذابیتها تنها شایعاتی هستند که از سوی رسانه های زرد برای فروش بیشتر و قرار گرفتن در کانون توجه ایجاد می شوند و برخی دیگر هم واقعیتهای زندگی خصوصی هستند که با سماجت خبرنگاران به رسانه ها راه پیدا می کنند و گاهی به سختی می توان احتمال تئوری توطئه را از بین دلایل انتشار آن کنار گذاشت!

در مورد قمشی ، شیوه رفتارش در اتاق خواب و انتخاب سکس خشن نکته جدیدی در زندگی اش نبود .

او از سالها قبل در روابط جنسی با افراد مختلف چنین شیوه ای را اعمال کرده وبه قول یکی دو روزنامه( و همین مستند سی بی سی) قضیه به شکل شایعه ای قوی در بین کسانی که او را می شناختند مطرح بود گرچه ظاهرا  در آن زمان هیچکس به فکر رضایت طرفین نبوده.

بنابراین باور این نکته که هیچکس در مدیریت سی بی سی در تمامی این سالها چیزی راجع به سلیقه های جنسی متفاوت آقای قمشی چیزی نشنیده باشند کمی دور از ذهن به نظرمی رسد.

در متنی که با گاف های فراوان برای مستند The Unmaking of Jian Ghomeshi از سی بی سی آماده شده ، قمشی فردی جاه طلب و پرخاشگر در محل کار و پارتنری خشن و سنگدل دررابطه های جنسی است که برای ارضای خود از هیچ خشونتی رویگردان نیست .

درحالیکه در مورد بخش اول دلایل ارائه شده بیشتر خنده دار هستند تا قانع کننده  و در مورد بخش دوم هم هنوز باید دادگاه تصمیم بگیرد وهیچ چیز اثبات نشده است.

مستند ازهمان دقایق نخست که ظاهرا به اوج کار قمشی و مطرح شدن او به عنوان مشهورترین مجری تاریخ سی بی سی اختصاص دارد ، تخریب شخصیت او را کلید می زند .

در بخشی اشاره می شود قدرتی که او با اجرای موفق این برنامه بدست آورده بود به او اجازه می داد مسائل پشت پرده اش را پنهان کند؛ مسائلی از جمله  بی احترامی نسبت به همکاران ،پارانویا، باور داشتن تئوری توطئه  حتی در اتفاقات کوچک و متهم کردن بی دلیل دیگران.

در جدی ترین مدرک ارائه شده برای موارد فوق، یکی از همکاران سابق او اشاره می کند چند سال قبل در یک جلسه رسمی سی بی سی چند بار خمیازه کشیده و قمشی متلکی به او گفته که سبب وحشتش شده و هنوز هم از قمشی می ترسد!!

یکی از تهیه کنندگان برنامه هم شاکی بود که چرا قمشی فکر می کرده ستاره برنامه است و رفتاری دست بالا داشته !!

در این برنامه که قرار بود حقایق ماجرا را فاش کند ، مشخص نمی شود جس براون (خبرنگار ظاهرا مستقل که گزارش اولیه را برای روزنامه تورنتو استار مهیا کرد) دقیقا ای میل اول هشدار دهنده اش در مورد رفتار قمشی را بهار 2014  برای چه کسانی در مدیریت سی بی سی ارسال کرده و کدام یک از آنها نسبت به این ای میل بی تفاوت بوده اند.

با این حال کریس بویس مدیر اجرایی رادیو سی بی سی یکی از این افراد بوده که پس از مظالعه از خود قمشی درباره صحت آن سوال می کند و قمشی هم  در چشمان او نگاه کرده و گفته تمامی این حرفها دروغ است .

بویس تاکید می کند با توجه به سابقه همکاری 10 سال با قمشی حرفش را پذیرفته اما همین شخص دقایقی بعد در انتهای مستند به بیماری روانی قمشی و دردست داشتن مدارکی در این زمینه اشاره دارد !!

به این ترتیب بویس ده سال مجری گری بهترین برنامه سی بی سی را به یک بیمار روانی سپرده بوده و حرفهای همین بیمار روانی را هم درباره سکس خشن بدون چون و چرا پذیرفته ( آر یو کیدینگ می ؟)

البته با اطلاعاتی که در این مستند ارائه شده ، نقش جس براون از یک خبرنگار فری لنس کمی فراتر می رود .

او تاکید می کند هیچکس ازمدیریت سی بی سی با او برای اطلاع از صحت و سقم اطلاعات و گفتگوهایش با شاکیان ماجرای قمشی تماس نگرفته .

اما در ادامه برنامه متوجه می شویم جس براون اولین فردی در کل کاناداست که خبر عدم حضور قمشی در سی بی سی برای مدتی نامعلوم  را به نقل از منبعی نامشخص؟؟!! در ساعت 2.50 جمعه 24 اکتبر مخابره کرده .

براون سپس  برای اینکه  هر گونه شبهه ای را درمورد عدم ادامه همکاری با قمیشی از بین ببرد ساعت 4.26 دقیقه  همان روز توییت کرده که این قضیه با درگذشت پدر قمشی ارتباطی ندارد!!

توییت رسمی سی بی سی در مورد جدایی قمشی دو روز بعد  یکشنبه26 اکتبر منتشر می شود  و چهار روزبعد مقاله جنجالی تورنتو استار چاپ شده و تمام کانادا در جریان تحقیقات چند ماهه این روزنامه قرار می گیرد.

با وجود تاکید غیرمستقیم مجری برنامه بر مجرم بودن قمشی ( بدون برگزار شدن جلسه دادگاه ) تنها مدارک مستدلی که می تواند علیه قمشی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد و اعمال خشونت در حین سکس از سوی او را تایید کند ، پست آخر او در فیس بوک ( مدتی بعد پاک شد) و فیلم وعکسهایی است که باز هم خود او به مدیریت سی بی سی ارائه کرده  و مصاحبه ها و گزارشهای تورنتو استار از شاکیان بدون این دو مورد( در صورت عدم ارائه شواهد شخصی و یا  پزشکی) فاقد ارزش حقوقی اند.

به این ترتیب سی بی سی درشرایطی که خودش یکی از طرفهای درگیر در ماجراست و عملکردش باید زیر ذره بین قرار گیرد ،  سعی کرده ضمن مصاحبه با کارکنان خودش  و ارائه روایتی کاملا یک طرفه قبل از برگزاری دادگاه علاوه بر محرز دانستن تمامی اتهامات وتبرئه اکثر مدیران بالا رتبه ، نقش خود را در ماجرا ناچیز جلوه داده و کریس بویس مدیر اجرایی رادیو سی بی سی را مقصر اصلی ادامه کار قمشی در ماه های آخر و سازشکار معرفی کند.