زن بریتیش کلمبیایی که در سطل بزرگ زباله می خوابید ، از مرگ نجات پیدا کرد(فیلم)

زنی در ابتسفورد خوش شانس بود که راننده کامیون حمل زباله به موقع متوجه حضور او در محل حمل زباله ها شد .

هفته گذشته استن پیلات مغازه داری در ابتسفورد مطابق معمول هر روز منتظر بود تا کامیون حمل زباله سطل بزرگ را خالی کند اما این بار شاهد بود که یک آمبولانس کامیون حمل زباله را همراهی می کند و سر زنی از داخل سطل بزرگ زباله در پشت کامیون بیرون افتاده و حرکت نمی کند.

راننده بعدا به پیلات گفت وقتی می خواسته زباله های محل کار او  را خالی کند ،با نگاه کردن در آینه متوجه شده این زن تلاش می کند تا از محل حمل زباله بیرون بیاید!!

با کمک نیروهای امدادی ، این زن که حدودا 40 ساله بود بیرون آورده شده و به بیمارستان منتقل شد.به گفته آنها زن به شدت مجروح شده و از ناحیه لگن دچار شکستگی شد.

با این حال او خوش شانس بود که زباله های صنعتی بروی او در پشت کامیون خالی نشده بود وگرنه شانس زیادی برای زنده ماندن نداشت.