شمار افراد بالای 85 سال در کانادا ظرف24 سال گذشته تقریبا سه برابر شد

همچنان که ساختارها و دموگرافیک‌های خانواده‌ها در کانادا به حرکت در سیر تکاملی خود ادامه می‌دهند، مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌ها نقشی مهم در زندگی خانوادگی بازی می‌کنند. به چند دلیل اطلاعات درباره این افراد مهم است. آن‌ها از نوه‌های‌شان مراقبت می‌کنند و این کار به والدین اجازه می‌دهد کار کنند. آن‌ها همچنین به شیوه‌های احساسی، مالی یا به دوش گرفتن مسئولیت‌های خانه از کودکان و نوه‌های خود حمایت می‌کنند. آن‌ها در عین حال پل ارتباطی فرهنگی با گذشته هستند.تازه ترین گزارش مرکز آمار کانادا در این زمینه حاوی اطلاعات جالبی است . 

مادربزرگ‌ها و پدربزرگ‌های بزرگ‌تر از 45 سال در کانادا در سال 2017 روی هم رفته جمعیتی حدود 7.5 میلیون نفر داشتند که بالاترین رقم از زمان شروع آمارگیری توسط «آمارگیری کلی اجتماعی» بود. این رقم در سال 2011 حدود هفت میلیون و در سال 1995 حدود 5.4 میلیون نفر بود.

در حالیکه تعداد کلی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها طی سال‌های اخیر بالا رفته، سهم جمعیتی آن‌ها از 57 درصد در سال 1995 به 47 درصد در 2017 کاهش یافته است. سهم افراد مسن‌تر دارد زیاد‌تر می‌شود، مثلا سهم آن دسته از آن‌ها که 85 سال یا بالاتر دارند در فاصله سال‌های 1995 تا 2017 تقریبا سه برابر شده و از سه درصد به هشت درصد رسیده است.

در عین حال تعداد مادربزرگ‌ها برابر 4.2 میلیون نفر و بیشتر از شمار 3.3 میلیون نفری پدربزرگ‌ها بود. این نتیجه بالاتر بودن میزان امید به زندگی در میان مادربزرگ‌ها را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه جمعیت دارد مسن‌تر می‌شود و افراد دیرتر بچه‌دار می‌شوند، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها حالا نسبت به گذشته مسن‌تر هستند. در حالی که سن متوسط آن‌ها در سال 1995 معادل 65 سال بود، به 68 سال در 2017 رسید. زنان و مردان کانادایی به ترتیب در سن متوسط 51 و 54 برای نخستین بار نوه‌دار شدند.

در همین حال تعداد نوه‌ها به ازای پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های 45 سال یا بزرگ‌تر از دهه 1990 تا به حال کاهش یافته چون در سال 2017 به طور متوسط چهار بود که نسبت به پنج نوه در سال 1995 پایین آمده است. روی هم رفته بیش از سه‌چهارم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها کمتر از پنج نوه داشتند. این در حالی است که این سهم در سال 1995 حدود 43 درصد بود.

سهم پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که حداقل با یکی از نوه‌های‌شان در یک خانه زندگی می‌کنند کوچک است و طی گذر زمان هم تقریبا ثابت باقی مانده است. این سهم در سال 2017 معادل با پنج درصد بود که تقریبا می‌توان گفت با چهار درصدی که سال 1995 بود، برابر است.

جدیدترین آمارهای مرکز آمار کانادا درباره خانواده‌ها طی ماه‌های آینده منتشر خواهد شد. این مجموعه آمارها می‌تواند دیدگاه‌هایی ارزشمند درباره تنوع و گوناگونی در خانواده‌های کانادایی فراهم کند.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها