سه طرح تازه برای پرداخت یارانه نقدی 22 هزار دلاری سالیانه با هدف ریشه کن کردن فقر در کانادا!

یک تحلیل جدید اقتصادی می‌گوید یک درآمد پایه همگانی 22 هزار دلار در سال برای تمام کانادایی‌های بزرگسال از نظر مالی عملی است و تقریبا تمام فقر در کشور را از بین می‌برد اما چنین چیزی نمی‌تواند بدون افزایش مالیات برای افراد دارای درآمد بیشتر و نرخ مالیات بالاتر برای شرکت‌ها عملیاتی بشود.

تحلیل شبکه درآمد پایه کانادا (BICN) از یک پایگاه داده شبیه‌سازی و همچنین مدلی از مرکز آمار کانادا استفاده کرد تا تخمین بزند چطور سه برنامه درآمد پایه متفاوت می‌توانند عملیاتی بشوند. این تحلیل 22 هزار دلار را به این دلیل انتخاب کرد که تخمینی از نقطه قطع برای تعدادی از سنجش‌های مختلف فقر است.

نتیجه این بود که هر سه برنامه می‌توانند عملا فقر را در کانادا نابود کنند و سهم افرادی که پایین‌تر از خط فقر زندگی می‌کنند تا سقف 95 درصد بسته به نوع برنامه کاهش پیدا خواهد کرد. خانواده‌هایی که در 10 درصد کف جامعه هستند می‌توانند شاهد افزایش درآمد قابل خرج خود به میزان 3.5 تا 4.5 برابر درجات فعلی باشند. به این ترتیب کشور همچنین شاهد افتی آنی و چشمگیر در شکاف درآمدی خواهد بود.

ایده اول این است که همه افراد بین 18 تا 64 سال یک درآمد پایه دریافت کنند که مازاد بر درآمد خودشان خواهد بود و به این ترتیب هیچ کس کمتر از 22 هزار دلار در سال نخواهد داشت. با رشد درآمد فرد، میزان درآمد پایه کاهش پیدا می‌کند و به ازای هر دلاری که دریافت‌کنندگان از محل کار خود بگیرند، 40 سنت از درآمد پایه خود را از دست می‌دهند. افراد مسن انواع مختلف درآمد بازنشستگی خود را حفظ می‌کنند. هزینه این برنامه 134.45 میلیارد دلار خواهد بود.

ایده دوم مانند اولی است، با این تفاوت که شامل افراد مسن هم می‌شود و آن‌ها را مشمول درآمد پایه می‌کند. برنامه مزیت کودک کانادا هم برای والدین باقی می‌ماند. هزینه سالانه این برنامه 187.49 میلیارد دلار خواهد بود.

ایده سوم به این صورت است که دولت به همه بدون توجه به میزان درآمد، 22 هزار دلار بدهد. این با فاصله پرهزینه‌ترین انتخاب است اما بیشتر هزینه آن باید از طریق اخذ مالیات بیشتر در افراد براکت‌های بالا تامین بشود. هزینه نهایی این برنامه 637.86 میلیارد دلار خواهد بود.