ماجراجویی جیمی فالون و کوین هارت در خانه جن زده(فیلم)

جیمی فالون معمولا میهمانان برنامه اش را با پیشنهادهای جالب در استودیوغافلگیر می کند .

اما برای کوین هارت که هفته گذشته میهمان برنامه اش بود ، جیمی ترفند تازه ای داشت و با اینکه هنوز زمان زیادی به هالووین مانده بود ، او را به خانه ای جن زده برد !

واکنش های آنها به اتفاقات و شخصیتهای داخل خانه به اصطلاح جن زده! بامزه است :