کانادایی ها پاسخ دادند: پس از بازگشایی اقتصادی،چقدر طول می کشد تا زندگی به حالت عادی بازگردد؟

یادتان می آید وقتی فیلمی را انتخاب می کردید و به سینما می رفتید؟ بلیط هواپیمابرای مقصد مورد علاقه تان رزرو می کردید یا برای تماشای یک کنسرت و مسابقه ورزشی مهم بلیط می خریدید؟

حالا با همه گیر شدن ویروس کرونا و خانه نشینی اجباری همه اینها بدل به خاطرات شده و روزها همه شبیه به هم و بازگشایی اقتصادی از این هفته در اکثر استانها تازه شروع روندی برای بازگشت به این خاطرات خوش است.

با وجود ابراز امیدواری مقامات دولتی ، کانادایی ها تصور می کنند شرایط براحتی و به سرعت به قبل برنمی گردد و برای آن زمان بندی قائل شده اند.

موسسه انگس رید اخیرا نظرسنجی در این رابطه انجام داده که طی آن 68 درصد کانادایی ها نگاه خوش بینانه ای ندارند و بازگشت به شرایط عادی را دست کم نیازمند گذشت شش ماه می دانند. این در حالی است که در ماه مارچ تنها 30 درصد کانادایی ها این نظر را داشتند ولی در ماه آوریل 43 درصد چنین نظری پیدا کردند و حالا د رماه می بیش از دو سوم کانادایی ها چنین باوری دارند.

اما زمانی که درباره بزرگترین نگرانی آنها در این شش ماه سوال شد ، 79 درصد نگران بیمار شدن خود ویا یکی از اعضای خانواده شان بودند و 59 درصد هم ضررهای مالی و درآمد کمتر را نگرانی اصلی شان دانستند.

از بین افراد نظرسنجی شده همچنین 13 درصد در یکی از سه ماه گذشته کرایه خانه را کامل پرداخت نکرده اند و 16 درصد هم قادر به خرید محصولات غذایی با کیفیت سابق نبودند.

در مورد روند بازگشایی و بیزینس هایی که باید در اولویت برای شروع مجدد فعالیت قرار بگیرند و هم نظرات مختلف بود. 71 درصد معتقدند هنوز خیلی زود است که مدارس باز شود. تقریبا همین میزان(69 درصد) هم بر این باور هستند که مکانهای مذهبی نباید بازگشایی شوند و 73 درصد هم مخالف بازگشایی سالنهای ورزشی در ماه جاری هستند.