توقف عرضه بستنی کلد استون در کافه های تیم هورتونز

coldssssssssssssssssssssssssssssssss

تابستان در راه است و خوردن یک بستنی درهر زمانی از روز می تواند لذت بخش باشد. بستنی کلد استون در کافه های تیم هورتونز یکی از گزینه های خوب در ونکوور بود.

اما شرکت تیم هورتونز که اخیرا مدیریت آن تغییر کرده ، اعلام کرد عرضه بستنی کلد استون در کافه های تیم هورتونز متوقف شده و با جمع شدن یخچالها ، امکان پذیرایی بهتری از مشتریان در کافه ها در سرتاسر کانادا ایجاد خواهد شد. به باور مدیریت جدید ، ترافیک شدید مشتری در برخی از ساعات روز و فضای اندک مشکلات زیادی را برای کارکنان کافه ها ایجاد می کرد.

فعالیت مغازه های مستقل بستنی فروشی کلد استون ادامه خواهد داشت و البته اگر به آمریکا رفتید ، هنوز می توانید در کافه های تیم هورتونز بستنی کلداستون بخورید چون این تصمیم تنها در مورد کافه های کانادایی گرفته شده است .

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها