شرایط اقتصادی کانادا در دو سال آینده به روایت آمار وارقام

Morneau

جزییاتی از بودجه سال مالی آینده کانادا در این هفته اعلام شد و  کسری بودجه به مراتب بالاتر از ده میلیارد دلاری است که  لیبرالها در انتخابات اکتبر به عنوان حداکثر وخامت شرایط اقتصادی تبلیغ کرده بودند.

کانادا در سال مالی آینده باید با کسری بودجه 18.4 میلیارد دلاری دست و پنجه نرم کند و این البته شامل میلیاردها دلار هزینه های عمرانی کشور نیست.

اعلام این خبر بهانه خوبی به محافظه کاران داد تا دولت را به عدم مدیریت صحیح اقتصادی و عدم تعهد به وعده های انتخاباتی متهم کنند. رونا امبروز رهبر محافظه کاران در مجلس عوام اشاره کرد دولت قبلی با اضافه بودجه از کار کنار رفت و حالا لیبرالها این شرایط را ایجاد کرده اند.

در مقابل ترودو محافظه کاران را به دستکاری ارقام و آمار متهم کرد وکسری بودجه را ناشی از واقعیتهای اقتصادی دولت قبلی دانست.البته کسری بودجه برای دولت فدرال امری آشنا است و محافظه کاران که قدرت را در سال 2006 در دست گرفتند با اضافه بودجه کار خود را شروع کردند ولی از سال مالی2009-2008 تا سال قبل همیشه با کسری بودجه مواجه بودند و بدترین شرایط را در سال مالی 2010-2009 با کسری 55 میلیارد دلاری پشت سر گذاشتند.

بیل مورنو وزیر اقتصاد در بخشی از سخنانش ضمن تاکید بر سیاستهای دولت مبنی برحمایت از قشر متوسط جامعه در برابر فشارهای اقتصادی سالهای آتی ، از سیاستهای دولت قبل به شدت انتقاد کرد و گسترش میادین نفتی و تکیه بیش از حد اقتصاد کشور به نفت را دلیل اصلی ضربه پذیری در برابر شرایط کنونی بازار انرژی دنیا دانست. او همچنین آماری را به این صورت درباره شرایط اقتصادی کشور درسال مالی فعلی و دو سال آینده ارائه کرد:

کسری بودجه

1

تولید ناخالص داخلی( ارقام واقعی)

2

نرخ بیکاری

3

تورم

4

متوسط بهای نفت ( وست تگزاس اینترمدیت)

5