محدودیت سایز carry-on در پروازهای ایرکانادا مسافران راخشمگین کرد(کلیپ ویدئویی)

globbbbbb

ایر کانادا هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد از مسافران ارزان ترین بلیطهای پروازهای داخلی ، آمریکا ، مکزیک و کاراییب بابت چمدان اول 25 دلار دریافت کند.

این قانون تازه از 2 نوامبر اجرا خواهد شد اما مسئولان ایرکانادا تقریبا یک ماه قبل از این ماجرا ، برنامه تازه ای را برای کنترل سایز carry-on همراه مسافران را آغاز کرده اند که فعلا مرحله آزمایشی را در فرودگاه پیرسون تورنتو سپری می کند.

از امروز کارمندانی از سوی ایرکانادا سایز carry-on مسافران را کنترل می کردند و بعد از آن کارت پرواز را صادر می کنند.

ریک اریکسون ازمسئولان هوانوردی کلگری در این زمینه می گوید :«این قانون سالهاست که از سوی خطوط هوایی آمریکا  و اروپا اعمال می شود ومانع دور زدن قانون از سوی مسافران برای عدم پرداخت 25 دلار می شود.

اما این اقدام آنها برخی از مسافران از جمله مارک گولدهار را در این کلیپ ویدئویی به شدت خشمگین کرده است . گولدهار دلایل منطقی برای ناراحتی اش دارد: