خاطره تلخ توریست بدمست استرالیایی از ساسکچوان

sa1

اکثر کانادایی ها با هوای سرد و خطرات احتمالی آن از جمله frostbite آشنا هستند.

ولی “اِما کویرک” توریست استرالیایی که برای چند روزی به شهر پرنس آلبرت در استان ساسکچوان سفر کرده بود ،نه چیزی درباره frostbite ( سرما سوختگی درجه دوم یا سوم) می دانست  و نه به هوای سرد شهراهمیتی داده بود.

او بعد از مست کردن در یک کلوب شبانه و جدا شدن از دوستانش در کنار خیابان خوابش بردو پس از مدتی به کمک اهالی به بیمارستان منتقل شد .

ساعت 6.30 صبح وقتی بیدار شد و پرستار را بالای سرش دید، متوجه شد شانسش برای حفظ انگشتان دستش کم است و شاید حتی دستش را بخاطر بی توجهی به سرمای هوا از دست بدهد.

با شنیدن این کلمات ، اِما تصمیم گرفت عکسهایی از انگشتانش در مراحل مختلف سوختگی گرفته و به مرور در سایتهای اجتماعی پست کند.

روایت تصویری او از روزهای پر درد و نگرانی اش بازدید کننده زیادی پیدا کرده و توجه بسیاری را به پیامدهای ناشی از بی توجهی به سرمای شدید هوا در کانادا جلب کرده است .

او خوشبختانه  پس از گذراندن دوره درمانی ویژه در بیمارستان ناچار به قطع انگشتانش نیست و می تواند بدون معلولیت ناشی از یک شب ناپرهیزی به زندگی اش ادامه دهد.

sa2

sa3

sa4

sa5

sa6

sa7

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها