تردید برخی از صاحبان فروشگاه های ونکوور نسبت به بازگشایی و بازگشت مشتریان

همه گیری ویروس کرونا تقریبا تمامی مغازه داران ونکوور را مجبور کرد تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند و برخی از آنها که فروش خود را از طریق وب سایت انجام میدهند ، در مورد بازگشت به شرایط عادی تردید دارند. ولی دیگران که کمتر امکان فروش اینترنتی برایشان فراهم است ، نسبت به ادامه بیزینس مردد شده اند.

کیت وایت از استادان رشته بازاریابی دانشگاه یو بی سی در این مورد می گوید:« به نظرم برخی از فروشگاه ها با روی آوردن اجباری به فروش اینترنتی ، مجبور خواهند بود برای مدت طولانی به این شیوه بازاریابی و کسب درآمد کنند. ولی در کنار آن برخی از فروشگاه ها را هم برای همیشه از دست خواهیم داد و قطعا در جایی مثل خیابان رابسون ، برخی از فروشگاه ها برای همیشه بسته خواهند ماند.

البته برخی از صاحبان بیزینس اشاره می کنند اگر شرایط این گونه شود و قرار باشد برخی از مغازه ها بسته بمانند ، مستاجرین دیگر مغازه ها که قصد بازگشایی دارند می توانند در مورد اجاره بها حسابی چانه بزنند و می دانند که مالک مغازه ترجیح می دهد اجاره کمتری دریافت کند تا اینکه مغازه برای مدت نامعلومی خالی بماند.

همچنین این نکته در مورد مالیات ملک هم وجود دارد و آنها امیدوارند که امسال مالیات کمتری بابت ملک تعیین شود. در غیر این صورت و با خالی شدن سریع مغازه ها ، شکل ظاهری خیابانها خیلی سریع عوض شده و پاتوق های خرید داون تاون شکل تازه ای خواهند داشت و البته کسی نمی تواند حدس بزند که چه چیزی جای این فروشگاه های خالی را خواهد گرفت.

بسیاری تمام اجناس داخل مغازه را خالی کرده و در و ویترین مغازه را تخته کرده اند و شاید این مشتریان و میزان حضورشان پس از پایان همه گیری ویروس باشد که بتواند تعیین کند آیا این مغازه ها هرگز باز خواهند شد یا اینکه چشم مشتریان باید به تخته ها بجای ویترین مغازه ها عادت کند.