آژانس حمل ونقل کانادا: خطوط هوایی الزامی برای پس دادن وجه پروازهای کنسل شده بخاطر ویروس کرونا ندارند

ژاکی بیرچال معلم بازنشسته شده یکی از صدها مسافری است که بلیط خود را با وست جت پس از گسترش ویروس کرونا کنسل کرده است . او قرار بود در اواخر ماه مارس از ونکوور به پورتا وایارتا در مکزیک سفر کند .

اما او بابت بلیط کنسل شده وجهی دریافت نکرده و وست جت به او اعلام کرده می تواند از اعتبارش برای خرید بلیط در آینده از وست جت استفاده کند. این ماجرا برای صدها مسافری که در ماه گذشته بلیطهای خود را کنسل کرده اند پیش آمده و با توجه به اینکه برخی از این عده شغل خود را از دست داده اند ، پس گرفتن پول بلیط می تواند در هفته های پیش رو تعیین کننده باشد . اما اکنون بیانیه ای از سوی آژانس حمل و نقل کانادا در وب سایت این نهاد اعلام کرده که خطوط هوایی الزامی به پس دادن پول ندارند چرا که کنسل شدن پروازها از کنترل خطوط هوایی خارج بوده و از همه گیر شدن ویروس کرونا ناشی شده است .

بر اساس قوانین فعلی خطوط هوایی تنها موظف هستند به خریداران بلیط اطمینان دهند که وجه آنها در آینده برای خرید بلیط حفظ خواهد شد .

در قوانین جدید حفظ حقوق مسافرین که از چندی پیش در کانادا اجرایی شده ، در صورت کنسل شدن پرواز و یا تاخیر که در کنترل خط هوایی باشد ، خط هوایی موظف به پس دادن بخشی و یا کل مبلغ بلیط است . اما اگر دلیل تاخیر و کنسل شدن خارج از کنترل خط هوایی باشد ، بر اساس این قوانین پس دادن وجه در کار نیست و خط هوایی می تواند از راهکارهای فرعی استفاده کند و البته در این قانون بروز شرایطی همچون حالا و همه گیر شدن ویروس پیش بینی نشده است .

با ابن حال برخی از مسافران معترض به تعرفه خود شرکت و قراردادی که با مسافر به هنگام خرید بلیط منعقد می کند ، اشاره دارند. بر اساس این قرارداد بخشی از پول بلیط مسافر که استفاده نشده ، در صورتی که مسافر نخواهد از اعتبارش برای خرید بلیط در آینده استفاده کند ، به همان صورت که پرداخت شده به مسافر برگردانده می شود و این در صورتی که کنسل شدن خارج از اراده خط هوایی باشد هم صدق می کند!!