38 درصد کانادایی ها معتقدند دولت شان اطلاعات مهمی را درباره ویروس کرونا پنهان می کند

دانشگاه شربروک در کبک در هفته گذشته دست به انجام نظرسنجی جالبی با سوژه بازخورد کانادایی ها نسبت به تئوریهای توطئه متعدد در مورد علت گسترش ویروس کرونا در دنیا زده است .

این نظرسنجی البته تنها بین 600 نفر صورت گرفته که نیمی از آنها در کبک و باقی در استانهای دیگر کانادا ساکن بوده اند. افراد شرکت کننده با شش تئوری توطئه رایج درمورد کووید 19 روبرو شده و نظر خود را در باره آنها ابراز کرده اند. دست کم 10 درصد از پاسخ دهندگان یکی از موارد و یا بیشتر را قبول داشته اند .شش مورد یادشده عبارتند از :

  • دولت من اطلاعات مهمی را درباره کرونا ویروس پنهان می کند
  • کروناویروس به شکل عمدی در آزمایشگاه تولید شده
  • کروناویروس به شکل غیرعمدی در آزمایشگاه تولید شده
  • صنعت داروسازی در تولید ویروس کرونا دست داشته
  • داروی درمان ویروس کرونا در حال حاضر موجود است
  • بین تکنولوژی 5G و ویروس کرونا ارتباط وجود دارد

یکی از مشهورترین باورها درباره کووید 19 تولید آن به شکل ژنتیکی و مهندسی شده در آزمایشگاه و به عنوان یک سلاح بیولوژیک است . در مواجهه با این تئوری توطئه ، یک سوم کانادایی ها باور دارند این ویروس در آزمایشگاه تولید شده است ولی نیمی هم ایجاد آن را نتیجه روند طبیعی می دانند.

ویروس شناسان در دنیا می گویند این امکان وجود دارد که تشخیص دهند ویروس در آزمایشگاه دچار تغییر ژنتیکی شده ولی مطالعات نشان می دهد چنین اتفاقی رخ نداده وممکن است ویروس در حین تحقیقات به بیرون درز کرده است .

همچنین 15 درصد کانادایی ها معتقدند صنعت داروسازی در گسترش ویروس کرونا دست داشته است . اما جالب است که 38 درصد کانادایی ها باور دارند دولت آنها حقایقی مهم درباره ویروس کرونا را از آنها مخفی می کند که البته این موضوع با توجه به اعتماد مردم به تئوری های توطئه و اخبار نادرستی که در رسانه های اجتماعی پخش می شوند ، قابل توجیه است . اطلاعات نادرست درباره تستها و شیوه های درمان ، منبع ویروس ، دخالت شرکتهای بزرگ در پخش شدن ویروس ، مقصر دانستن گروه های مذهبی در پخش شدن ویروس و یا دخالت دولتها در این امر.