تعلیق معلم بریتیش کلمبیایی بخاطر توزیع کردن سوالات امتحانی بین شاگردانش

معلمی در بریتیش کلمبیا ماه گذشته از کار خود معلق شد چون مشخص شد که او سوالات امتحان‌های استانی را کپی می‌کرده و به دانش آموزانش می‌داده است. او در ادامه درباره کارهای خود به مدیران دروغ هم گفت.

این تصمیم پس از این گرفته شد که شکایتی نزد کمیسیون قانون‌گذاری معلمان بریتیش کلمبیا (BCCTC) درباره جی کولمن به ثبت رسید که در حوزه مدرسه‌ای ورنون معلم بوده و آن موقع در سه کلاس انگلیسی مختلف درس می‌داده است.

با استناد به مدارک BCCTC، کولمن طی سال تحصیلی 2017-18 یک نمونه امتحان را در میان دانش آموزان خود توزیع کرد تا به آن‌ها کمک کند بهتر برای امتحان استانی آماده بشوند. با این حال، این نمونه امتحان «شامل محتوایی از امتحان‌های استانی انگلیسی 12 می‌شد که قبلا برگزار شده بودند» اما به عنوان محتوای کمک درسی توسط وزارت آموزش منتشر نشده بودند.

به این ترتیب انجمان معلمان در تصمیم خود گفت کولمن «از محتوای امتحان‌های امن برای آماده‌سازی دانشجویان خود استفاده کرده، حتی با وجود اینکه اطلاع داشت وزارت آموزش دوباره از متن‌ها و سوال‌های امتحان‌های امن استفاده می‌کند».

طی بررسی‌هایی که درباره اعمال او انجام شد، «از کولمن سوال پرسیده شد که از هر نوع محتوایی از یک امتحان امن برای آماده کردن دانش‌آموزان خود استفاده کرده یا خیر و او گفت خیر که حقیقت نداشت».

انجمن معلمان در تعیین تصمیم خود برای معلق کردن کولمن گفت عدم صداقت خود در این مسئله یکی از فاکتورهای مهم بوده است.