دانشگاه‌های کانادایی ممکن است به خاطر پاندمی بیش از سه میلیارد دلار از دست بدهند!

مرکز آمار کانادا تخمین زده که دانشگاه‌های کانادایی ممکن است امسال به خاطر پاندمی کووید-19 تا 3.4 میلیارد دلار ضرر کنند که تا حدود زیادی دلیل آن به خاطر کاهش تعداد دانشجویان بین‌المللی خواهد بود.

مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود گفت هزینه تحصیل بخش زیادی از سود دانشگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. در سال 2013-14، هزینه تحصیل 24.7 درصد از کل سرمایه دانشگاه‌ها را تشکیل می‌داد و این رقم در -192018 به 29.4 درصد رسید.

بخش اعظم سود دانشگاه‌ها از تامین سرمایه دولتی می‌آید که سهم آن 45.8 درصد است.

مرکز آمار گفت افزایش سهم هزینه تحصیل به خاطر تعداد رو به رشد دانشجویان خارجی بوده که هزینه‌های بالاتری پرداخت می‌کنند و هزینه‌های پرداختی‌شان تقریبا پنج برابر شهروندان کانادایی است. در سال -182017، دانشجویان خارجی به تنهایی حدود 40 درصد از تمام هزینه‌های تحصیل را پرداخت کردند.

در نتیجه، مرکز آمار می‌گوید دانشگاه‌ها ممکن است بین 377 میلیون دلار تا 3.4 میلیار دلار در سال تحصیلی فعلی از دست بدهند که معادل 0.8 درصد تا 7.5 درصد از کل سودشان خواهد بود.

این سازمان تخمین‌های خود را بر پایه مجوزهای تحصیلی انجام داده که توسط سازمان مهاجرت، پناهجویان و شهروندی کانادا صادر می‌شوند. در سال 2020، تعداد مجوزهای صادر شده 58 درصد کمتر بود و حدود 13 درصد از مجوزهایی که صادر شدند در سپتامبر دیگر اعتبار نداشتند.

به گفته این سازمان تعداد ثبت نام دانشجویان خارجی هم ممکن است امسال کاهش داشته باشد.

نتیجه گزارش مرکز آمار این بود که 20 درصد از دانشجویان 17 تا 24 ساله‌ای که ماه مارس گذشته مشغول تحصیل بودند گفتند نمی‌خواهند امسال بازگردند.

به گفته وندی ترین مدیر روابط خارجی و تحقیقات سازمان دانشگاه‌های کانادا هنوز برای تعیین کردن اینکه پاندمی دقیقا چه اثری بر بودجه و میزان ثبت نام دانشگاه‌ها خواهد داشت زود است.

با این حال او گفت برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) به دانشجویان و خانواده‌های‌شان کمک کرده قابلیت و اطمینان بازگشت به مدرسه در سال جاری را داشته باشند.

دانشگاه‌ها همچنین دارند خود را به محدودیت‌های سفر مربوط به پاندمی وفق می‌دهند و به دانشجویان خارجی اجازه داده‌اند مطالعات خود را از راه دور انجام دهند. 

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها