تصاویری از روز مترو سواری بدون شلوار در شهرهای مهم جهان

96

امروز در بیش از 30 شهر دنیا مراسم روز مترو سواری بدون شلوار برگزار شد و برخی از مسافران بدون شلوار سوار واگن های مترو شدند.

از جمله شهرهایی که شاهد حضور ماجراجویان بدون شلوار بود باید به مکزیکوسیتی ، سیدنی ، پاریس ، شیکاگو و نیویورک اشاره کرد. در شیکاگو مردم در سرمای منفی 7 درجه مدتی را بدون شلوار در داخل ترنهای مترو سپری کردند .

در نیویورک در هوای منفی 5 درجه شرکت کنندگان از ساعت 3 تا 5 در ایستگاه های کویینز ، بروکلین و منهتن بدون شلوار می گشتند.

البته برگزاری چنین برنامه هایی در تمام کشورها از سوی مسئولین پذیرفته نمی شود و برای مثال در رومانی ، مدیران مترو بخارست اعلام کرده بودند از پذیرفتن مسافرانی که در روز 11 ژانویه شلوار به پا ندارند ، معذورند.

 

81

مسافران در مترو نیویورک

82

مسافران در حال کندن شلوارها و آماده شدن برای ورود به واگن مترو در نیویورک

83

مسافران بدون شلوار در مترو بنگلور در هندوستان

84

یکی از مسافران مترو پاریس

85

مسافران مترو در هامبورگ آلمان

86

مسافران مترو هامبورگ پس از خارج شدن از واگن مترو شلوارشان را می پوشند

87

مسافران مترو در شهر پراگ

88

نمایی از داخل یکی از واگن های مترو برلین

89

یکی از مسافران مترو پراگ

90

واکنش حاضران در واگن مترو به مسافران بدون شلوار در مترو کپنهاگ

91

مسافران مترو در شهر لندن

92

روز مترو سواری بدون شلوار در لندن

93

روز مترو سواری بدون شلوار در لندن

94

روز مترو سواری بدون شلوار در لندن

95

مسافران مترو در برلین

 

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها