جشن هالووین با چاشنی کوکایین

پلیس مرزی کانادا در ایالت کبک زنی را با محموله ای از کوکایین دستگیر کرد.

به گزارش سی بی سی ، این زن چند کدو تنبل را پر از کیسه های کوکایین کرده بود و بجای حضور در جشن هالووین ،شب را در زندان گذراند. ژاکلین روبن سخنگوی پلیس مرزی کانادا در فرودگاه ترودو مونتریال به خبرنگاران گفت :«وقتی چمدانهای این زن را بازرسی کردیم ، متوجه شدیم کدوتنبلها با توجه به کوچک بودن شان سنگین هستند. علت این سنگینی بی مورد کیسه های کوکایینی بود که داخل آن جاسازی شده بودند.

pommmmmmmp

این قاچاقچی فکر کرده بود بخاطر هالووین کدوهای زیادی وارد کشور می شود وکسی به این کدوها مشکوک نمی شود ولی از طرفی کسی کدوهایی به این کوچکی را برای هالووین به کشور نمی آورد چون در کانادا به اندازه کافی کدوتنبل وجود دارد. »

البته پیش از این در ماه مارس ، محموله ای 31 کیلویی کوکایین از مسافرجاماییکایی در همین فرودگاه کشف شد که در بسته های پودرشیر سویا جاسازی شده بود.

عکس از فرانس پرس

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها