عزیزم ،تمام شکلاتهای هالووین را خوردیم !(فیلم)

برای ششمین سال متوالی ، کلیپ مشهور” به فرزندانم گفتم تمام شکلاتهای هالووین شان را خورده ام” در برنامه جیمی کیمل پخش شد.

همچون سالهای گذشته کودکان زیادی خشم و ناراحتی شان از اینکه تمام شکلاتهای هالووین شان را از دست داده اند ، مقابل دوربین بیان کردند هر چند که همیشه بین بچه ها استثناهایی هم پیدا می شود!

کلیپ امسال را در ادامه مشاهده کنید: