صعود دانشگاه یوبی سی به رتبه سی و هفتم دانشگاه های برتر جهان

ubc

رده بندی بهترین دانشگاه های دنیا این هفته اعلام شد و دانشگاه یوبی سی با سه پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه سی و هفتم دنیا و دوم کانادا قرار گرفت.

دانشگاه تورنتو رتبه اول در کانادا را کسب کرد  و دانشگاه های مک مستر و مک گیل در رده های بعدی جای گرفتند.

دانشگاه های هاروارد و استنفورد برای دوازدهمین سال پیاپی مکانهای اول و دوم را بخود اختصاص دادند و در کل مکانهای بالای جدول بیشتر در اختیار دانشگاه های آمریکایی است .

برای مطالعه رده بندی کلی بهترین دانشگاه های جهان به این لینک مراجعه کنید.