شاید این تابستان مجبور شوید بخاطر برند واکسن ، مقصد مسافرتان را تغییر دهید!

همزمان با از سرگیری سفرهای جهانی عده ای از مردم در می یابند که انتخاب واکسن شان می تواند تعیین کند کجا مجاز به رفتن هستند.

در حال حاضر اتحادیه اروپا در حال برنامه ریزی است که به آمریکایی هایی که واکسن مورد تایید آژانس دارویی شان را تزریق کرده اند اجازه ورود در تابستان را بدهد. این را اورسولا ون درلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در مصاحبه روز یکشنبه اش با نیویورک تایمز مطرح کرد.

بنابراین پیش بینی می شود که در آینده از ورود کسانیکه واکسن های ساخت شرکت های چینی همچون سینوواک بیوتک و سینوفارم را دریافت کرده اند ممانعت به عمل آید؛ هر چند که این کار عواقب فاحشی برای فعالیت تجاری جهانی و احیای جهانگردی بین المللی به همراه خواهد داشت.

همزمان با افزایش روند واکسیناسیون در سراسر دنیا، الگوی مورد قبول در کشورها و مناطق، زمینه ای برای دو شاخه شدن واکسیناسیون جهانی فراهم می کند؛ به این معنی که نوع واکسن تزریقی به شما مشخص می کند حق ورود به کدام کشورها و کار در آن ها را دارید.

معضل جدید برای شهروندان چینی که به طور منظم در خارج از کشور فعالیت می کنند و اتباع غربی که می خواهند فرصت های تجاری را در دومین کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان دنبال کنند، این خواهد بود که کدام واکسن را انتخاب کنند. چین تاکنون تنها از واکسن های ساخت خودش استفاده کرده و این واکسن ها مورد تایید آمریکا یا اروپای غربی نیستند.

ماریه چئونگ، شهروند هنگ کنگی برای کارش به طور منظم به چین سفر می کند. او از بین دو گزینه موجود در شهر، یکی سینوواک و دیگری بیونتک ساخت فایزر، قصد دارد برای سینوواک نام نویسی کند؛ چرا که ورود و خروج راحت تری به سرزمین اصلی اش خواهد داشت. در عین حال شوهر انگلیسی او قصد دارد فایزر بیونتک بزند تا شانس خودش را برای ملاقات با خانواده اش در انگلیس بیشتر کند.

اتحادیه اروپا قصد دارد از ماه ژوئن مجوزهای واکسنی را معرفی کند که به افرادی که واکسن دریافت کرده یا به تازگی از کووید بهبود یافته اند اجازه سفر می دهد و در واقع آن ها را مصون در نظر می گیرد. طبق پیش نویس این آیین نامه — موضوع مورد مذاکره بین دولت های اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا – تمامی واکسن های مورد تایید سازمان تنظیم دارو برای سفر مورد قبول هستند؛ گرچه اعضای اتحادیه اروپا را ترغیب می کنند واکسنهایی که تاییدیه سازمان بهداشت جهانی برای مصرف ضروری را گرفتند و یا گواهینامه های صادر شده توسط کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا را تایید کنند.

مسئله تایید واکسن برای کشورهای وابسته به جهانگردی مسئله مهمی است، چرا که از زمان شروع همه گیری صنعت 9 تریلیون دلاری مسافرت جهانی فلج شده است.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها