نخست وزیر ترودو از مذاکرات مقامات فدرال و استانی برای بازگشایی مرحله ای مراکز اقتصادی خبر داد

به گفته نخست وزیر جاستین ترودو دولت فدرال و دولتهای استانی در حال تدوین یک جدول زمان بندی برای بازگشایی اقتصادی در چند مرحله هستند ولی مردم باید در نظر داشته باشند که محدودیتهای فعلی برای چند هفته بجای خود باقی خواهد ماند.

ترودو همچنین وعده داد تا آخر این هفته تصمیمات جدیدی برای کمک به بیزینس ها و افراد عادی که تابحال شامل کمکهای دولتی نشده اند ، اعلام خواهد شد.

ترودو در کنفرانس خبری اعلام کرد :« می دانم همه مشتاقند بدانند چه زمانی اوضاع به شرایط عادی بازمی گردد . واقعیت این است که ما هنوز هفته ها با این وضعیت فاصله داریم ولی مهم است که اقتصاد ما برقرار باشد و باید در چند مرحله به این هدف برسیم. ما باید صبور باشیم تا جایی که واکسنی موثر برای کووید 19 تهیه شود. در حال حاضر مناطق مختلف کشور در شرایط متفاوتی برای مبارزه با کووید 19 قرار دارند و مذاکرات درباره بازگشایی فعالیتهای اقتصادی با توجه به شرایط مختلف استانها در جریان است . »

نخست وزیر ترودو در مورد بیزینس ها و افرادی که هنوز کمکهای دولتی مشمول شان نشده گفت :« می دانیم در این زمینه کارهای بیشتری است که باید انجام دهیم . شما شاید در حال حاضر و با قوانین فعلی مشمول کمک اضطراری مالی نباشید ولی قطعا نیاز به کمک دارید . اگر شما دانشجو هستید و یا در یکی از بخشهای اقتصادی فعال بودید ، این هفته ما به شما می گوییم که چطور به شما کمک خواهیم کرد. همچنین برای بیزینس هایی که نگران پرداخت اجاره هستند هم بزودی خبرهایی خواهیم داشت. »