اهالی بریتیش کلمبیا با آمریکا نزدیکی بیشتری حس می‌کنند تا دیگر استانهای کانادا

دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا در کانادا، بریتیش کلمبیا یک استان کاملا متفاوت است.

مطالعه‌ای جدید انستیتوی انگوس رید نشان می دهد ساکنان بریتیش کلمبیا حس می‌کنند نکات مشترک بسیار کمی با دیگر استان‌ها دارند. در حقیقت، این مطالعه در نتایجی که به دست آورده اعلام کرده که بریتیش کلمبیایی‌ها بیشتر حس رابطه‌ای نزدیک‌تر را با برخی از ایالات‌های آمریکایی دارند، نه استانهای کشور خودشان.

در گزارش نهایی این مطالعه آمده است: «بریتیش کلمبیایی‌ها حس می‌کنند نقاط مشترک بیشتری با ایالت واشنگتن (54 درصد این حرف را می‌زنند) و کالیفرنیا (18 درصد) دارند تا با استان کانادایی آلبرتا (15 درصد) یا هر استان دیگری در این کشور.»

برمبنای نظرسنجی همین کار تحقیقی، این نتیجه به دست آمده که بیشتر کانادایی‌ها حس می‌کنند «غرب» یک منطقه خاص درون کاناداست. البته در عین حال داده‌ها نشان می‌دهند که آن‌ها نسبت به اینکه چه چیزی این «غرب» را توصیف می‌کند، اتفاق نظر ندارند.

از استان‌هایی که مورد نظرسنجی قرار گرفتند، یعنی بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکچوان و منیتوبا، کمتر از نیمی از پاسخ‌دهندگان درباره تعریفی منفرد از این منطقه توافق داشتند. با این حال، آن‌ها در این باور متحد بودند که «غرب» توسط دولت فدرال با رفتاری غیرمنصفانه مواجه شده و نمایندگی خوبی در نهادهای ملی ندارد.

به طور مثال، 44 درصد از پاسخ‌دهندگان حس می‌کردند که «غرب» شامل تمام استان‌های غرب انتاریو می‌شود. این در حالی است که 18 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند شامل آلبرتا و ساسکچوان می‌شود، اما بریتیش کلمبیا بخشی از آن نیست.

بعد از این، 17 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند حس می‌کنند این منطقه شامل بریتیش کلمبیا، آلبرتا و ساسکچوان می‌شود، اما منیتوبا بخشی از آن نیست. علاوه بر این، 17 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند حس می‌کنند این منطقه فقط شامل آلبرتا و بریتش کلمبیا می‌شود.

در حالیکه ساکنان بریتیش کلمبیا تقریبا همگی گفتند حس می‌کنند بخشی از «غرب» هستند، دیگر استان‌ها از جمله آلبرتا و ساسکچوان اغلب پاسخ دادند که بریتیش کلمبیا بخشی از آن نیست.