«تکس کردیت» خانوارهای کانادایی یک ماه زودتر و از هفته آینده پرداخت می شود

خانوارهای کم درآمد و با درآمد متوسط کانادایی طبق اعلام قبلی دولت فدرال قرار بود در اواسط ماه می GST rebate و یا همان تکس کردیت خود را دریافت کنند.

طبق اعلام دولت فدرال در چارچوب بسته حمایتی 107 میلیارد دلاری برای جبران بحران مالی خانوارها بخاطر گسترش کرونا ، قرار بود اواسط ماه می پرداخت مذکور انجام شود.

این کمک مالی که تنها یک بار پرداخت می شود ، قرار است برای هر فرد مستقل 400 دلار و برای زوج ها 600 دلار باشد و به گفته یانیک کورمیر -مدیر روابط عمومی امور پارلمانی اداره مالیات کانادا- از روز 9 آوریل به مرور به حساب بانکی 11.9 میلیون خانوار کانادایی واجد شرایط واریز می شود.