کبک سن قانونی خرید ماریجوانا را به 21 سال افزایش داد

کبکی‌های زیر 21 سال از چهارشنبه به بعد نمی‌توانند ماریجوانا برای مصرف تفریحی خریداری کنند یا در اختیار داشته باشند و به این ترتیب کبک سخت‌گیرانه‌ترین قوانین محدودیت سنی را در این زمینه از زمان قانونی شدن ماریجوانا از 14 ماه پیش تا به حال وضع کرده است.

دولت استانی این قانون را با اشاره به اثر ماریجوانا بر ذهن جوانان در زمینه تصمیم‌گیری برای عمل، تصویب کرده است. متخصصان سیاست‌گذاری می‌گویند محدود کردن سن استفاده از این ماده در این بخش جامعه به احتمال زیاد اثرات گفته شده را نخواهد داشت.

دنیل وینستاک مدیر انستیتو سیاست‌گذاری سلامت و جامعه دانشگاه مک‌گیل می‌گوید مشخص است که دولت چه هدفی دارد و تحقیقات نشان داده که مصرف ماریجوانا در سن کم می‌تواند چه اثراتی برای توسعه مغز داشته باشد.

او گفت: «مشکل مقدار ماریجوانایی است که از همین حالا در بازار غیرقانونی وجود دارد. ما باید درباره قابلیت‌مان برای اعمال موثر این محدودیت به خوبی فکر کنیم و اگر نمی‌توانیم این کار را بکنیم، که من فکر نمی‌کنم بتوانیم، این ریسک وجود دارد که بدترین موقعیت‌ها شکل بگیرد.»

او گفت ممکن است جوانانی که هیچ اطلاعاتی درباره پتانسیل چیزی که مصرف می‌کنند ندارند، بخواهند از فروشندگان غیرقانونی خریداری کنند و محصولات مسموم را که قانون‌گذاری نشده‌اند مصرف کنند.

یک محقق اعتیاد در دانشگاه مونترال هم گفت شاید تنها اقلیتی کوچک از جوانان که از همین حالا هم خیلی پرخطر محسوب نمی‌شود، به خاطر این محدودیت از خرید ماریجوانا منصرف بشوند.

اما ژان-سباستین فالو به این نکته اشاره کرد که وقتی ماریجوانا غیرقانونی بود نزدیک به نیمی از کبکی‌ها قبل از رسیدن به 17 سالگی حداقل یک بار آن را امتحان کرده بودند. او گفت: «به این ترتیب 50 درصدی را داریم که با وجود تهدید برخورد قانونی حداقل یک بار مصرف کرده بودند. بنابراین فکر نمی‌کنم این قانون جدید اثر چشمگیری روی مصرف این افراد داشته باشد.»

انجمن صنعت ماریجوانای کبک که نماینده بیش از 25 درصد از رشددهندگان مجوزدار این استان است هم نگرانی‌هایی را مطرح کرده که قوانین سخت‌تر ممکن است در تضاد با هدف اعلامی دولت فدرال برای حرکت به سمت قانونی‌سازی ماریجوانا یعنی بهبود امنیت عمومی و خلاص شدن از شر بازار سیاه باشد.

با وجود اینکه قانون فدرال سن حداقل مصرف را 18 سال تعیین کرده، به استان‌ها اختیار وضع قوانین خودشان را داده است. سن قانونی مصرف در تمامی استان‌ها 19 سال و فقط در آلبرتا 18 سال است.