سالیانه 1400 تن از مهاجران بخاطر عدم حضور کافی در کانادا اقامت دائم خود را ازدست می دهند

بنا به آمار دولتی ، هر سال 1400 تن از مهاجران بخاطر عدم رعایت  قانون حداقل زمان حضور در کانادا، اقامت دائم خود را از دست می دهند. گرچه این تازه واردین می توانند برای دریافت مجدد اقامت دائم درخواست تجدید نظر کنند ولی معمولا یک دهم از آنها در این امر موفق می شوند.

لاورنس یانگ ، وکیل مهاجرت که این آمار را از دولت بنا به قانون دسترسی به اطلاعات دریافت کرده ، می گوید :«درخواست تجدید نظر آخرین راه حل برای این گروه از مهاجران است و پارلمان این اجازه را به آنها داده تا شانس دومی به آنها داده شود اما در واقعیت این شانس دوم به ندرت به واقعیت می پیوندد و مهاجران نباید در مورد مدت زمان حضورشان در کانادا اشتباه کنند ودر صورتی که مرتکب این اشتباه شوند ، در اکثر موارد از کانادا دیپورت می شوند. »

این برای نخستین بار است که آماری دراین زمینه به صورت عمومی منتشر می شود و به این ترتیب مشخص می شود تعداد قابل توجهی از مهاجران بخاطر بی توجهی به مدت زمان حضورشان درکشور برای حفظ اقامت دائم ، برای سالهای متوالی در خارج از کانادا به سر می برند.

به نوشته استار ،طبق قانون مهاجرت کانادا ، هر مهاجر باید در طول 5 سال دست کم 730 روز در کانادا حضور داشته باشد تا بتواند همچنان اقامت دائم خود را حفظ کند.

بنا به گزارش  Canada Border Services Agency بین سالهای 2010 تا 2014 به طور متوسط سالیانه 1423 نفر در مرزهای ورودی بخاطر عدم رعایت حداقل زمان حضور اقامت دائم خود را از دست داده اند. در کل کانادا ، کبک بالاترین آمار را در این زمینه داشت و تقریبا یک سوم از لغو اقامت ها مربوط به این استان بوده است .

بین سالهای 2008 تا 2014 در کبک 3575 مهاجر مشمول این قضیه شده اند . در مقابل آمار در فرودگاه پیرسون انتاریو 439 نفر و در فرودگاه بین المللی ونکوور 972 نفر بوده است.

باید توجه داشت این آمار شامل افرادی نمی شود که بخاطر ارتکاب جرائم و یا ارائه اطلاعات دروغ ، اقامت دائم خود را از دست می دهند.

در مقابل آمار افرادی که توانسته اند با درخواست تجدید نظر اقامت دائم خود را بدست آورند ، افت فاحشی در طول سالهای یاد شده داشته است . در سال 2008 از بین 746 درخواست ، 127 نفر موفق به کسب مجدد اقامت شده بودند ولی در سال 2014 از بین 1008 درخواست تنها 78 نفر این امکان را پیدا کرده بودند.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها