عاقبت لامبورگینی بدشانس در خیابان بورارد

یک دستگاه لامبورگینی امروز حوالی ظهر در خیابان بورارد و مقابل فروشگاه مشهور لویی ویتون با یک دستگاه شورولت تصادف کرد.

در حالیکه گزارش نشده این خودرو اسپورت متعلق به چه کسی بوده ، نکته جالب عکسهای این سانحه خسارت فراوان به خودرو لامبورگینی و آسیب اندکی است که به شورولت وارد آمده است .

lamm4

lamm3

lammm2

lamm1