پروازهای ترمینال یک فرودگاه پیرسون تورنتو پس از آتش‌سوزی لغو شد

به گفته پلیس ، عصر روز یکشنبه پس از آتش سوزی در محدوده ایمن فرودگاه بین‌المللی پیرسون در تورنتو ،‌ صدها نفر مجبور شدند ترمینال شماره یک این فرودگاه را تخلیه کنند. 

به گفته نهاد فرودگاه‌های تورنتو بزرگ (GTAA)، بعد از به وقوع پیوستن این سانحه، صدها پرواز به آمریکا که قرار بود عصر روز یکشنبه از این ترمینال انجام شود، کنسل شدند. پرواز‌های بین‌المللی و داخلی ورودی این ترمینال هم تعلیق شدند، اما از آن موقع تا به حال پروازها به حالت عادی بازگشته و به کار خود ادامه داده‌اند.

پلیس گفت آتش بدون وقوع هیچ گونه صدمه جدی خاموش شد، اما چند مجروح به دلیل مصدومیت‌های ناشی از تنفس دود توسط نیروهای اورژانس مداوا شدند. 

یکی از مسافران گفت کارهایش برای ورود به پرواز ساعت هشت شب فینیکس انجام شده بود که ناگهان تمام افراد اطراف او میخکوب شدند و به دودی که داشت اطراف‌شان را فرا می‌گرفت نگاه ‌کردند. همان موقع بود که او هم متوجه دودی شد که داشت از کنار یکی از مغازه‌های نزدیک آن‌ها بیرون می‌زد.

ویلسون گفت حتی یکی از مسئولان خدمات مشتری مغازه را دید که داشت با عجله حرکت می‌کرد و همه در حالتی از شگفتی و شوک بودند.

وی افزود:‌ «دود یکسره بیرون می‌زد، بسیار شوکه‌کننده بود».