پیشنهاد افزایش 3.4 درصدی مالیات مسکن از سوی شهرداری ونکوور

شهرداری ونکوور با  اعلام پیش نویس بودجه 1.32 میلیارد دلاری ونکوور در بعداظهر چهارشنبه ، پیشنهاد افزایش 3.4 درصدی مالیات مسکن را مطرح کرد.

بنا به این پیش نویس مبلغ اضافی دریافت شده هزینه سرویس هایی در زمینه امنیت شهروندان ، هنر و مسکن برای افراد کم درآمد را جبران خواهد کرد.

بنا به محاسبه شهرداری ، افزایش مالیات مسکن و utility fee در سطح شهر هزینه خانوارها در ونکوور را 49 دلار افزایش خواهد داد.

اما جورج افلک از مخالفان این پیشنهاد  ، به سی بی سی گفت :« زندگی در ونکوور هر سال گران تر می شود . افزایش نرخ مالیات نباید بیش از نرخ 2 درصدی تورم باشد . در ده سال گذشته بودجه شهرداری 300 میلیون دلار افزایش یافته در حالی که جمعیت فقط 9 درصدبیشتر شده و این دو اصلا همخوانی ندارند. »

به نوشته سی بی سی ،در پیش نویس بودجه تصریح شده ونکوور هنوز یکی از کمترین مالیات های مسکن را از صاحبخانه به نسبت دیگر شهرهای Lower Mainland دریافت می کند. در صورت پذیرش این پیشنهاد ، شهرداری 32.2 میلیون دلار از محل افزایش مالیات مسکن و 16.8 میلیون دلار از محل افزایش utility fee در آمد کسب خواهد کرد. افزایش مالیات مسکن بدنبال افزایش 17 درصدی ارزش برآورد ملک در ونکوور در سال جاری صورت می گیرد.