گمانه زنی ها برای افزایش مجدد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا

در حالیکه تا پیش از سپتامبر قرار نیست تصمیمی درباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا گرفته شود ، تحلیل گران ماه اکتبر را زمان اعلام نرخ جدید بهره از سوی این نهاد مالی می دانند.

ماه جولای پس از هفت سال برای نخستین بار نرخ بهره در کانادا بالا رفت و البته پیش از آن شاهد گفتگوهای متعدد مقامات بانک مرکزی درباره شرایط مساعد اقتصادی کشور بودیم.

با توجه به نبود جلسه ای پیش از ماه سپتامبر ، کارشناسان معتقدند لحن گفته های استیون پولوز رییس بانک مرکزی در جلسه ششم سپتامبر می تواند به افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر قطعیت دهد.

سال گواتیری کارشناس ارشد اقتصادی از بانک BMO در این زمینه می گوید :« به نظرم افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر اتفاق نمی افتد چرا که بانک تلاش می کند تا انتشار بیانیه و گفتگو با رسانه ها بازار را از لحاظ روانی برای افزایش نرخ آماده کند.»

تعداد زیادی از کارشناسان همچون گواتیری همین قضیه را باور دارند و به گزارش رویترز احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در ماه اکتبر به گمان آنها 70 درصد است . آنها اشاره می کنند آمار رشد اقتصادی کانادا در ماه جولای بالاتر از حد انتظار بوده اما این بانک مرکزی است که باید این آمار را تحلیل کرده و تصمیم نهایی را بگیرد. نیک اکساروس از کارشناسان اقتصادی بانک سی آی بی سی در این زمینه می گوید :« استیون پولوز دیدگاه خاص خود را در مورد اقتصاد دارد ولی از گفته های قبلی او می توان فهمید که بالا بردن نرخ بهره تنها به این یک بار محدود نیست و چرخه تغییر آن تازه شروع شده است .»