امکان استفاده مسافران پروازهای کانادایی از وسایل الکترونیکی را به هنگام فرود و برخاستن هواپیما

devvvvvvvvvvvvv

لیزا ریت وزیر حمل و نقل دولت فدرال در گفتگویی اعلام کرد که از این پس مسافران می توانند در تمام طول مدت پرواز از جمله فرود و برخاستن هواپیما از وسایل الکترونیکی از جمله تلفن های همراه ، دوربین ها ، کامپیوترها و تبلت ها استفاده کنند.

.پیش از این آمریکا و کشورهای اروپای غربی در سال 2013 این تسهیلات را برای مسافران قائل شده بودند.

.در صورتی که خطوط هوایی کانادا  به وزارت حمل و نقل تضمین بدهند که این دستگاه ها در روند پرواز خللی ایجاد نمی کند، امکان اجرای این تسهیلات فراهم خواهد شد