کشته شدن 9 زن کانادایی براثر خشونت های خانگی در دوران بحران کرونا

طی دو ماهی که از بحران همه گیری کرونا در کانادا می گذرد، دست کم 9 دختر و زن بر اثر خشونتهای خانگی جان خود را ازدست داده اند. این حوادث بین اول آوریل تا چهارم می رخ داده و دامنه آن از نوا اسکوشیا تا آلبرتا بوده است . سن افراد کشته شده هم متفاوت است: دختری 24 ساله در کلگری ، زن باردار 33 ساله در بروکویل استان انتاریو ، زن 55 ساله ودخترش در استراتکنا کانتی در آلبرتا.

در سه مورد از این قتلها ، مردانی که مرتکب این جنایت شده اند ، خودکشی کرده اند و دیگر مجرمان هم در انتظار برگزاری دادگاه هستند. در یک مورد البته قاتل فراری است و از سوی پلیس تحت تعقیب است .

کارمن گیل ، استاد جامعه شناسی در دانشگاه نیوبرانزویک از همان روزهای اول همه گیری کرونا شروع به تحقیق در مورد لزوم کنترل بیشتر روابط عاطفی و خانوادگی در بحران کووید19 کرده و به عقیده او ریسک زنان در اعمال خشونت از سوی پارتنر و یا همسرشان طی این دوره به مراتب بالاتر می رود.

شاخص ترین مثال ، ماجرای کشتار بزرگ نوا اسکوشیا است که فرد قاتل ابتدا با پارتنر خود دچار مشکل می شود و بدون سابقه اعمال خشونت ، کشتار را آغاز می کند. او در ادامه می گوید :«

در حال حاضر راه مشخصی برای تشخیص اینکه دقیقا چه تعداد زن توسط پارتنرها و یا خویشاوندان طی هفته های اخیر به قتل رسیدند ، وجود ندارد چون هنوز یک سیستم واحد فدرال برای پیگیری دقیق این موارد وجود ندارد. با اینکه نهاد ناظر قتل زنان برای عدالت و پاسخگویی سعی می کند این آمار را حفظ کند ولی تکیه آنها برای تهیه آمار به گزارشهای خبری است و در اکثر موارد نام مقتولین توسط پلیس و رسانه ها اعلام نمی شود.

به گفته ماری پیر باریل ، مدیر روابط عمومی مریم منصف -وزیر زنان و برابری جنسیتی – به طور متوسط هر شش روز یک زن توسط پارتنر خود در کانادا به قتل می رسد:« از زمانی که ویروس کرونا همه گیر شد ، نهادهای درگیر با مسائل زنان متوجه افزایش چشمگیر درخواست زنان و کودکان در مواجهه با خشونت خانگی شدند. ما نزدیک به 20 تا 30 درصد افزایش خشونت خانگی را در موارد مختلف شاهد بودیم و از این نظر آمار مشابهی را در کشورهای فرانسه ، انگلستان ، سنگاپور و آمریکا شاهد بودیم.

به گفته خانم باریل دولت فدرال د رچارچوب واکنشن به همه گیری ویروس کرونا ،40 میلیون دلار در اختیار وزارت زنان و برابری جنسیتی قرار داده که قرار است 30 میلیون دلار از آن به سرپناه ها و مراکز حمایت از قربانیان جنسیتی در سرتاسر کانادا قرار گیرد.