چرا حادثه تروریستی اتاوا، مسجد برنابی را در کانون توجه رسانه ها قرار داد؟

Burnaby mosque at the center of attention

قبل از مشخص شدن حضور کوتاه مدت میشل زهاف تیرانداز مهاجم اتاوا درمسجد برنابی ، مدیریت مسجد و جامعه مسلمانان بی سی  نه تنها عملکرد این تروریست را محکوم کرده بلکه در روزهای اخیر هم سعی کرده اند تا خاطراتی نه چندان خوش از این فرد روایت کنند .

عصیم رشید سخنگوی جامعه مسلمانان بی سی  تایید کرده زهاف برای چند ماهی در سال 2011 به” مسجد السلام” رفت و آمد داشته است .

پیش از آن او به جرم سرقت دستگیر شده بود و به گفته پلیس ترجیح می داد با رفتن به زندان اعتیادش به کوکایین را ترک کند.

سه سال بعد ترک اعتیاد دیگر اولویت او نبود بلکه گرفتن گذرنامه و رسیدن به نیروهای داعش در سوریه هدف اول و آخرش در زندگی شده بود  وعدم دریافت گذرنامه او را به عصیان و تیراندازی در اتاوا واداشت.

به گفته رشید او در همان چند ماه حضور در مسجد الاسلام هم چهره یک شورشی را داشت و از رفت وآمد غیرمسلمانان به مسجد به شدت ناراحت بود و از طرفی می خواست از مسجد به عنوان خوابگاه استفاده کند که با مخالفت مدیریت مسجد مواجه شد و حتی به این خاطر قفل درهای اصلی مسجد هم تعویض شد!!

با این حال توضیحات رشید نتوانسته برخی را در بریتیش کلمبیا راضی کند و این مسجد چندین بار در روزهای اخیر تهدید شده و مدیریت مسجد به ناچار از پلیس برای تامین امنیت محل کمک خواسته است.