هفت خوان گرفتن سیتیزن شیپی ،مهاجران کانادا را پشیمان کرده است

immiiiiii2

تازه ترین آمار دولتی خبر از ریزش شدید تعداد مهاجرانی دارد که سیتیزن شیپی خود را در سالهای اخیر دریافت کرده اند. این میزان از 79 درصد در سال 2000 به تنها 26 درصد در سال 2008 رسیده است .

اندرو گریفیث از مسئولان ارشد پیشین  وزارت مهاجرت ضمن هشدارآمیز بودن این آماراشاره می کند تغییراتی که اخیرا برای کسب حق شهروندی انجام شده میتواند این آماررا بیشتر کاهش دهد.

اواشاره می کند در گذشته  سیتیزن شیپی  به عنوان گامی برای حضور هر چه موثرتر مهاجران در جامعه تلقی می شد اما با تغییراتی که اخیرا در قوانین داده شده ، گرفتن حق شهروندی به مراتب سخت تر شده و کانادا به مرور به کشوری پر از مهاجران بدون حق شهروندی بدل می شود که امکان مشارکت در امور سیاسی کشور را ندارند.

به گفته گریفیث دولت از آمار بدست آمده در طی سالهای 2000 تا 2008( جدول زیر) به این نتیجه رسید که مهاجران برای گرفتن حق شهروندی به طور متوسط به شش سال زمان نیاز دارند و این محور اصلی تغییر قانون و اصلاح آن به چهار سال از شش سال بود.

با این حال جاناتان نادیوسخنگوی وزارت مهاجرت کانادا اشاره می کند تفسیر گریفیث از این آمار درست نیست چون او مهاجرانی که را که شرایط لازم برای گرفتن سیتیزن شیپی را دارا نیستند لحاظ نکرده و برآوردش را به صورت کلی ارائه داده است .

پیش از این در سال 2010 نمره لازم در امتحان شهروندی از  60 به 75 تغییر کرد و همین مسئله شانس مهاجران آسیایی و کاراییب را در گرفتن حق شهروندی بین 15 تا 20 درصد کاهش داد. سال گذشته دولت هزینه گرفتن سیتیزن شیپ را در دو مرحله بیشتر کرد .

این هزینه ابتدا از 100 دلار به 300 دلار و دردسامبر به 530 دلار افزایش پیدا کرد.

تمام اینها در حالی است که قرار است بخشهای دیگر قانون جدید شهروندی از ماه ژوئن اجرا شود و باید دید آمار سیتیزن های جدید کانادا پس از اجرای آن به چه صورت خواهد بود.

immiiiiii1

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها