یک نفر از هر سه کانادایی در انتخابات فدرال «استراتژیک» رای داد

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که بیش از یک نفر از هر سه کانادایی در انتخابات فدرال استراتژیک رای داد تا اجازه ندهد یک حزب دیگر پیروز بشود.

35 درصد از پاسخ‌دهندگان نظرسنجی لجر گفتند تصمیم‌شان درباره اینکه به چه کسی رای بدهند را بر این اساس گرفتند که رای‌شان جلوی ورود کاندیدای یک حزب دیگر به قدرت را می‌گیرد و تقریبا همین تعداد از رای‌دهندگان هم تا هفته آخر کمپین برای انتخاب کردن صبر کردند.

نظرسنجی آنلاین از 1503 بزرگسال کانادایی بین روزهای بیست‌و‌دوم و بیست‌و‌چهارم اکتبر برگزار شد. 

از تمام حزب‌ها، محافظه‌کاران بیشتر از همه حمایت‌شان را زود تثبیت کردند. 50 درصد از پاسخ‌دهندگانی که به محافظه‌کاران رای دادند گفتند انتخاب‌شان را پیش از آغاز کمپین انجام داده بودند. در تضاد با آن‌ها، تنها 30 درصد از لیبرال‌ها، 22 درصد از دموکرات‌های نو، 31 درصد از حامیان بلوک کبکوا، 35 درصد از گرین‌ها و 31 درصد از حامیان حزب مردم کانادا چنین حرفی زدند.

روی هم رفته 57 درصد گفتند رای‌شان بر پایه تعهدهای سیاسی بوده و هیچ فکری به شانس پیروزی کاندیدای‌شان نکرده‌اند. 

آن 35 درصدی که رای‌دهی استراتژیک را حساب کردند شامل 39 درصد حامیان محافظه‌کاران، 43 درصد رای‌دهندگان لیبرال، 28 درصد نیو دموکرات‌ها، 18 درصد حامیان بلوک کبکوا، 16 درصد گرین‌ها و 24 درصد حامیان حزب مردم می‌شدند.

اما با وجود اینکه رای‌دهی استراتژیک یک فاکتور بود، نظرسنجی نشان می‌دهد که برای بیشتر رای‌دهندگان فاکتور اصلی نبود. در پاسخ به اینکه دلیل انتخاب حزب چه بوده؟ 37 درصد گفتند به این خاطر به حزبی رای دادند چون پلتفرم و ارزش‌های آن با خودشان هم‌راستا بوده است. 9 درصد گفتند انگیزه اصلی‌شان خلاص شدن از شر دولت لیبرال جاستین ترودو بود، 6 درصد گفتند می‌خواستند علیه حزبی دیگر رای بدهند و 4 درصد گفتند بیشتر به بهترین کاندیدا محلی خودشان رای دادند.

46 درصد از پاسخ‌دهندگانی که در نهایت به لیبرال‌ها رای دادند گفتند طی کمپین رای دادن به حزب دموکرات نو را در نظر گرفته بودند. 30 درصد دیگر هم گفتند در نظر داشتند به بلوک رای بدهند و 29 درصد گرین را در نظر گرفته بودند.

در تضاد با این، آن‌هایی که محافظه‌کار رای دادند کمتر چنین انتخاب‌هایی را در نظر گرفتند. تنها 18 درصد حزب دموکرات نو، 15 درصد حزب مردم، 13 درصد لیبرال‌ها، 13 درصد گرین‌ها و 11 درصد بلوک را در نظر گرفتند.

در نهایت، لیبرال‌های ترودو 157 صندلی بردند که 13 صندلی از اکثریت پایین‌تر بود. محافظه‌کاران که هفته‌های آخر را صرف اخطار دادن علیه ائتلاف لیبرال‌ها و دموکرات نو کردند، 121 صندلی کسب کردند. 

کریستین بورک معاون اجرایی لجر گفت این نتیجه در ترکیب با نتایج جدید نظرسنجی نشان می‌دهد که «پیغام‌رسانی لیبرال‌ها در قسمت پایانی کمپین و پس از مباحثه‌ها عملکرد بسیار بهتری نسبت به پیغام‌رسانی محافظه‌کاران داشت.»

بورک گفت در حالیکه لیبرال‌ها جلوی از دست رفتن حمایت‌شان و حرکت آن به سمت حزب دموکرات نو و گرین‌ها را گرفتند، محافظه‌کاران نتوانستند حمایت‌شان را فراتر از مراحل آغاز کمپین ببرند.

از جمله کسانی که رای ندادند، 15 درصد گفتند مشغول کار یا سفر بودند یا به دلایل دیگری دسترسی به صندوق‌های رای نداشتند. 14 درصد گفتند صلاحیت رای دادن نداشتند، 13 درصد گفتند به سیاستمداران اعتماد ندارند و 9 درصد گفتند علاقه‌ای نداشتند. 3 درصد دیگر هم گفتند از نظرشان تمام حزب‌ها ناامیدکننده هستند، 3 درصد گفتند رای‌شان شمرده نمی‌شد، 2 درصد گفتند صندوق رای خیلی دور بود، 2 درصد گفتند کارت‌های اطلاعات رای‌دهی دریافت نکردند و 1 درصد اقرار کردند به خاطر تنبلی رای ندادند.