راننده‌ ونکووری که تلفن همراهش را در خودرو «نصب» کرده بود، در دادگاه از پرداخت جریمه معاف شد!

زیاد پیش نمی‌آید که یک قبض جریمه برای رانندگی در حال حواس پرتی سر از دادگاه عالی استانی در بیاورد. اما یک راننده جدید اهل برنابی واقع در بریتیش کلمبیا جریمه خود را قبول نکرد و گفت نباید به خاطر اینکه تلفن همراهش در دید بوده اما از آن استفاده نمی‌کرده جریمه می‌شد.

پل دوروشنکو وکیل اهل ونکوور که متخصص پرونده‌های رانندگی در حین حواس پرتی است گفت: «اگر تلفن همراه به ماشین شما متصل باشد و دارید از جی‌پی‌اس، موسیقی یا دیگر امکانات تلفن خود استفاده می‌کنید و راننده N یا L هستید، آن وقت دارید از قانون تخطی می‌کنید. اینکه تلفن فقط آنجا باشد تخطی قانون نیست و افراد هرگز نباید تحت این شرایط جریمه شوند».

با این حال تعدادی از افسران پلیس باور دارند قانون اجازه نمی‌دهد رانندگان جدید حتی تلفن‌شان را در ماشین‌شان در حالت قابل رویت داشته باشند.

دوروشنکو گفت: «یک افسر ارشد می‌گوید که ببینید، اگر یک راننده N یا L دیدید که تلفن همراهش را در هر جایی از محدوده دید قرار داده آن وقت می‌توانید او را به خاطر رانندگی در حین حواس پرتی جریمه کنید. اگر رییس شما این را بگوید آن وقت این تفسیر شما از قانون است، مگر نه؟ اما اگر قدمی به عقب بردارید و قوانین را نگاه کنید آن وقت می‌بینید که این مسئله درست نیست».

قاضی واچوک هم این حرف را قبول داشت. او جریمه را باطل کرد و نوشت: «حضور صرف یک دستگاه داخل محدوده دید برای ذکر اینکه دستگاه در حال استفاده بوده کافی نیست. در نتیجه، جریمه فرد با توجه به شواهد ممکن نیست».

مردی که قانون رانندگی در حین حواس پرتی بریتیش کلمبیا را نوشته از این قضاوت دادگاه حمایت می‌کند. کش هید گفت: «قاضی دادگاه عالی رای درستی داد و نظرش صحیح بود. بسیاری از سازمان‌های پلیس کاملا اشتباه برخورد می‌کنند و این نگران‌کننده است. بعد از ۱۰ سال هنوز نمی‌توانند این قانون را درست اجرایی کنند».

هید گفت امیدوار است این رای باعث بشود رییس پلیس‌ها با نیروهای خود درباره اینکه چه چیزی به منزله تخطی برای رانندگان جدید محسوب می‌شود صحبت کنند. دوروشنکو می‌گوید این رای باید کمی قانون رانندگی در حین حواس پرتی را شفاف کند و پیشنهادهایی برای رانندگان جدیدی دارد که برای داشتن تلفن همراه‌شان در زاویه دید جریمه شده‌اند.

او گفت: «بعضی‌ها می‌توانند برای این جریمه‌ها درخواست تجدیدنظر کنند. اگر مقابل این جریمه‌ها مقابله کرده‌اید و شکست خورده‌اید و هنوز در بازه تجدیدنظر قرار دارید این امکان وجود دارد. افراد دیگری هستند که مسلما پرونده‌شان با شرایط مشابه در ۹ تا ۱۰ ماه آینده مطرح می‌شود و به خاطر این پرونده حق دفاع خواهند داشت».  

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها