محبوبترین تیزر تبلیغاتی آمریکا ربطی به اصل موضوع ندارد

تیزرهای تبلیغاتی که برای پخش در بین مسابقه مشهور Super Bowl در آمریکا در نظر گرفته می شود معمولا بهترین تیزر شرکتها در سال به شمارمی آیند چرا که هزینه پخش آنها با هیچ زمان دیگری در سال قابل مقایسه نیست.

هر شرکت باید برای پخش تیزری 30 ثانیه ای به طور متوسط 4 میلیون دلار بپردازد و همین نکته حساسیتها درمورد انتخاب سوژه و حتی حضور هنرپیشه ها و چهره های مشهور را چند برابر می کند.

budweiser-puppy-love

شرکت بادوایزر که تولیدکننده مشروبات الکلی- برای این بازی تیزری را درنظر گرفته که جذابیتهای زیادی دارد اما به هیچ عنوان بیننده نشانی از محصول اصلی را در کل تیزر مشاهده نمی کند.

این تیزر با 22 میلیون بازدید کننده محبوبترین تیزر بوده اما اکثربینندگان با تاکید بر جذابیت سوژه ، آن را کاملا بی ربط به نوشیدنی الکلی می دانند.

لینک تیزر:

http://www.youtube.com/watch?v=uQB7QRyF4p4