خبر امیدوار کننده در مورد قانون جدید شهروندی کانادا

با پایان یافتن بررسی لایحه جدید شهروندی کانادا (C-6)  در کمیته علوم ، تکنولوژی و امور اجتماعی، این لایحه یک گام بزرگ به تایید نهایی نزدیک تر شد.

نکته مهم در روند بررسی کمیته علوم ، تکنولوژی و امور اجتماعی ،عدم تغییر جزییات آن بود و همین مسئله می تواند تصویب نهایی آن در مجلس سنا را سریع تر کند.

با توجه به اینکه قرائت های اول و دوم این لایحه در مجلس سنا پایان یافته ، تنها دو مرحله دیگر به تصویب نهایی قانون جدید شهروندی باقی مانده است.

لایحه مذکور ابتدا باید برای قرائت سوم در مجلس سنا ارائه شود وپس از آن توسط فرماندار کل کانادا تصویب شود.

فرماندار کل درواقع نماینده ملکه انگلستان در کانادا است و بعد از تصویب هر لایحه ای در مجلس های عوام و سنا ، تصویب آن توسط فرماندار کل هم ضروری است . اگر در محتوای لایحه به زمان اجرا اشاره نشده باشد ، بلافاصله پس از تصویب توسط فرماندار کل باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم .

ولی وزیر مهاجرت پیشین قبلا اشاره کرده بود اجرای این قانون با تاخیر صورت خواهد گرفت تا از انباشته شدن درخواستهای مهاجران برای کسب شهروندی در وزارت خانه جلوگیری شود.

در صورتی که قرائت سوم این لایحه در هفته های آتی در دستور کار مجلس سنا قرار گیرد ، باید انتظار داشت تا پایان ماه مارس به توصیب نهایی برسد.

سیاستهای محافظه کاران در هر چه دشوارتر کردن روند سیتیزن شیپی مهاجران سبب شده بود تا تعداد سیتیزن های جدید از 260805 نفر در سال 2006 به 113150 نفر در سال 2012 کاهش پیدا کند.

در مقابل با تصویب لایحه ارائه شده انتظار می رود تعداد بسیار بیشتری از مهاجران امکان ارائه درخواست برای سیتیزن شیپی پیدا کنند. در حال حاضر افراد به طور متوسط طی 12 ماه از زمان ارسال فرمها ، سیتیزن می شوند ولی پس از تصویب لایحه قطعا زمان انتظار افراد برای دریافت سیتیزن شدن به مراتب بیشتر خواهد شد.

این اصلاحات همچنین قانون قبلی شهروندی را که اجازه می‌داد شهروندی شهروندان دوملیتی را از آنها بگیرد، لغو می‌کند. طبق قانونی که در دولت هارپر تصویب شد، حکومت می‌تواند شهروندی افراد دوملیتی که علیه منافع ملی اقدام کرده‌ و مرتکب اعمالی چون تروریسم، خیانت علیه کشور، جاسوسی و عضویت در گروه‌های تروریستی شده اند را لغو کند.

از دیگر تغییرات مهم در لایحه جدید باید به این موارد اشاره کرد:

** افراد باید به هنگام سیتیزن شیپی فرمی را مبنی بر اقامت در کانادا امضا می کردند وامکان داشت در صورت مسافرت طولانی مدت و یا اقامت در سایر نقاط جهان ، شهروندی شان سلب شود  . در لایحه جدید این مسئله حذف شده است.

**افراد در قانون قبلی باید چهار سال از شش سال آخر را در کانادا سپری کرده باشند ولی در لایحه جدید تنها به حضور 1095 روز در کانادا در پنج سال آخر (پنج سال قبل از زمان تحویل فرمها ) نیاز است .

**در قانون فعلی زمانی که افراد قبل از دریافت اقامت دائم در کانادا سپری کرده بودند در محاسبه زمان مذکور در نظر گرفته نمی شد اما در لایحه جدید هر روزی که کارگران موقت و یا دانشجویان خارجی پیش از گرفتن اقامت دائم در کانادا به سر برده اند ، نصف روز حساب می شود و این مسئله تا سقف یک روز در محاسبه زمان مورد نیاز برای سیتی زن شیپی به کمک شان خواهد آمد.

***در قانون فعلی فرد باید در چهار سال مورد نیاز برای کسب سیتیزن شیپی ، حداقل 183 روز در کانادا به سر برده باشد اما در لایحه جدید این مسئله حذف شده است .

**در قانون فعلی نیاز به ارائه  برگه های مالیاتی مربوط به چهار سال از شش سال حضور در کانادا می باشد . در لایحه جدید تنها برگه های مالیاتی سه سال از پنج سال حضور در کانادا باید به مسئولان رسیدگی به پرونده های سیتیزن شیپی ارائه شود.

***در حال حاضر افراد بین 15 تا 64 سال موظف به شرکت در امتحانات تایید سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه هستند ولی با تصویب لایحه جدید ، محدوده سنی همچون گذشته بین 18 تا 54 سال خواهد بود.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها