تابحال بیش از سه میلیون نفر در کانادا برای دریافت کمک های نقدی دولت فدرال ثبت نام کرده اند

دولت فدرال کانادا امروز اعلام کرد تا پایان وقت اداری امروز سه میلیون و یکصدو هشتاد هزار نفر برای دریافت کمک فوری دولتی ثبت نام کره اند. از این میان تنها 640 هزار نفر امروز دوشنبه در اولین روز ثبت نام برای CERB درخواست داده اند.

این برنامه برای کسانی در نظر گرفته شده که مشمول بیمه بیکاری نمی شوند از جمله افرادی که خوداشتغال هستند و یا اینکه در خانه از شخصی که بیمار شده مراقبت می کنند. با گذشت زمان انتظار می رود این رقم افزایش یابد و طبق برآوردهای اولیه در ماه مارس و آوریل در مجموع 2.8 میلیون شغل به طور موقت از بین خواهد رفت . در این میان سهم صنایعی که دستمزد کمتری به کارگران خود می پردازند بیشتر خواهد بود و تنها 444 هزار شغل در بخش تغذیه از میان خواهد رفت. بر اساس برآوردهای اولیه در صنایعی که میزان حقوق در آنها 50 درصد و یا کمتر از متوسط حقوق ملی است ، 34 درصد مشاغل از میان خواهد رفت و به این ترتیب بازگشت آنها به شرایط عادی بسیار مشکلتر و یا حتی بعید خواهد بود.

مرکز آمار کانادا روز پنج شنبه اولین آمار خود درباره نیروی کار را پس از همه گیر شدن ویروس کرونا منتشر خواهد کرد و آمار منتشره بر اساس اطلاعات کسب شده بین روزهای 15 تا 21 مارس خواهد بود.

اما پیش از انتشار این آمار ،سه بانک بزرگ کانادا هر کدام برآوردهای متفاوتی از میزان مشاغل از دست رفته در ماه مارس دارند. بانک اسکوشیا برآورد 500 هزار شغل از دست رفته را داشته و بانک مونتریال 600 هزار ولی رویال بانک برآورد کرده در ماه مارس نزدیک به یک میلیون شغل از دست رفته است بدترین آمار مشابه به ژانویه 2009 برمی گردد که در طی یک ماه 125 هزار شغل از دست رفت. کارشناسان پیش بینی می کنند این روند در ماه آوریل نیز ادامه یابد.