اعلام فهرست بهترین دبیرستان های بریتیش کلمبیا

Crofton House

فهرست بهترین دبیرستانهای بریتیش کلمبیا در سال 2014 منتشر شد و 293 مدرسه خصوصی و دولتی بر اساس نتایج امتحانات استانی که هر ساله با نظارت وزارت آموزش بریتیش کلمبیا برگزار می شود ، رده بندی شدند.

دو مدرسه خصوصی یورک هاوس و کرافتون هاوس از ونکوور برای دومین سال پیاپی در رده های اول ودوم قرار گرفتند.دبیرستان لورد بینگ در غرب ونکوور هم به عنوان بهترین دبیرستان دولتی شناخته شد هر چند که در رده بندی در جایگاه بیست و یکم قرار گرفت.

این فهرست از سوی انستیتو فریزر تهیه شده و برای مرور رده بندی تمامی 293 دبیرستان استان می توانید به این لینک مراجعه کنید.

فهرست10دبیرستان برتر استان بریتیش کلمبیا به شرح زیر است :

1 یورک هاوس –ونکوور

2کرافتون هاوس –ونکوور

3ساوث ریج –سوری

4 لیتل فلاور آکادمی –ونکوور

5 وست پوینت گری –ونکوور

6سن جورج –ونکوور

7 گلن لیون نورفلوک –ونکوور

8 رلونت –سوری

9 کالینگوود-وست ونکوور

10 شاوینگان لیک –شاوینگان لیک