افت جایگاه دانشگاه های کانادایی در تازه ترین رده بندی جهانی

 

نشریه آموزش عالی تایمز اخیرا طی گزارشی کیفیت 980 دانشگاه در 70 کشور جهان را مورد بررسی قرار داد.

دو معیار کیفیت آموزشی و اعتبار یا شهرت جهانی در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در نظر گرفته می‌شود.