47 درصد کانادایی ها امسال حتی بابت پرداخت قبض های ماهیانه هم باید پول قرض کنند

در حالی که انتظار می رود بانک مرکزی کانادا در تابستان بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد ، کانادایی ها هنوز برای پرداخت بدهی های انباشت شده و هزینه های روزمره زندگی شان با مشکل مواجه هستند.

در تازه ترین نظرسنجی بدهی مصرف کننده که از سوی موسسه ام ان پی صورت گرفته ، 43 درصد عنوان کرده اند تاثیر افزایش نرخ بهره را در زندگی شان کاملا حس می کنند و 51 درصد از آنها عنوان کرده اند این تاثیر به اندازه ای جدی بوده که نگران بازپرداخت بدهی هایشان هستند .

اما این همه ماجرا نیست و 33 درصد عنوان کرده اند افزایش های پیاپی نرخ بهره در سال جاری می تواند منجر به ورشکستگی آنها شود . در ماه اکتبر در نظرسنجی مشابهی تنها 28 درصد به این سوال پاسخ مثبت داده بودند.

در همین حال 47 درصد از کانادایی ها نسبت به پرداخت قبض های آخر ماه خود بدون اینکه بیشتر مقروض شوند ، ابراز تردید کرده اند.

از سوی دیگر  کمتر از 30 درصد کانادایی ها مطمئن هستند که بتوانند از عهده هزینه ناگهانی تعمیر خودرو ، بیماری و یا ترک کار به مدت سه ماه و از دست دادن کارشان با شرایط مالی فعلی شان برآیند.

این نظرسنجی در بین روزهای 12 تا 16 مارس انجام شده و بیش از 2001 نفر در استانهای مختلف به صورت آنلاین به پرسش ها پاسخ داده اند.

بانک مرکزی کانادا امروز نشستی را برگزار خواهد کرد ولی انتظار نمی رود نرخ بهره با توجه به عدم قطعی شدن پیمان نفتا افزایش یابد.